Stedendriehoek

De verbinding van toen naar nu

CODA, Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch en Aventus werken de komende jaren intensief samen aan burgerschapsonderwijs. Samen sterk met en voor jongeren binnen en buiten Apeldoorn: via projecten rondom vrijheid, democratie, vrede en burgerschap worden studenten van Aventus actief betrokken bij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

De verhalen vanuit Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch dienen hierbij als uitgangspunt. Door samen het gesprek aan te gaan, wordt eveneens de verbinding van toen naar nu gemaakt. De samenwerking is in elk geval voor vijf jaar vastgelegd in de overeenkomst ‘Burgerschapsvorming: via ons gedeelde verleden naar een gezamenlijke toekomst’.

De samenwerking tussen Aventus en CODA is bekrachtigd met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst door Jos van Deursen (voorzitter College van Bestuur van Aventus) en Carin Reinders (directeur-bestuurder CODA).

Met deze ondertekening wordt tevens het belang onderstreept om jongeren, de beslissers van de toekomst, een actieve leeromgeving aan te bieden. “De samenwerking met Aventus sluit goed aan bij de rol van maatschappelijk partner die CODA als culturele instelling vervult”, aldus Carin Reinders. “Inspireren, verwonderen, informeren en met elkaar het gesprek aangaan, zijn daarbij van groot belang. Daar leveren wij, samen met Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch, graag een bijdrage aan.”

Jos van Deursen van Aventus sluit daarop aan: “Eén van onze belangrijke opdrachten als school is het ontwikkelen van onze studenten tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Via het burgerschapsonderwijs werken we aan persoonsvorming van iedere student en het is mooi om dit samen met CODA vorm te geven. Ook vanuit onze bestaande samenwerking op het gebied van Vrijheid: een thema dat wij in de breedste zin van het woord onder ‘Thuis bij Aventus’ van harte ondersteunen!”

Verschillende projecten

Aventus en CODA werkten eerder al samen bij de viering van ‘75 jaar Vrijheid’ en ook de komende jaren staan verschillende projecten op de planning. Vanwege corona is een aantal geplande activiteiten niet doorgegaan; wel zijn verschillende studenten betrokken geweest bij het ‘Nationaal gesprek van de Vrijheid’ dat plaatshad bij het Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch. Daarnaast is een groep studenten tijdens een Creathon in CODA met elkaar in gesprek gegaan over thema’s als vrijheid en onvrijheid.

Lessenreeks

De verwachting is dat volgend schooljaar de lessen weer opgepakt kunnen worden, zowel op locatie als in de klas. Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch is op afspraak weer geopend en kan na de zomervakantie wellicht ook ingezet worden voor klasbezoek. De lessenreeks die gezamenlijk ontwikkeld is, is voor alle studenten beschikbaar binnen het vak Burgerschap. Onderwerpen zoals vrede, veiligheid, democratie en alle momenten waarop deze onder druk komen te staan, worden door middel van dit lesmateriaal verteld waarbij de verhalen van het Herinneringscentrum als basis dienen.