Stedendriehoek

De pen als wapen tegen onrecht

APELDOORN – Het schrijven van brieven naar staatshoofden en andere autoriteiten voor (gewetens)-gevangenen en om mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen is al jaren een kernactiviteit van Amnesty International. Iedereen is dan ook welkom op woensdag 18 maart aan Rozenlaan 10, van 19.30 tot 21.00. Voorbeeldbrieven zijn aanwezig. 

Greetje Jansen (Schrijfgroep Amnesty Apeldoorn): “We schrijven naar China, Iran en Taiwan. Naar China voor de Oeigoerse academicus Ilham Tohti. Hij kreeg op 23 september 2014 levenslang wegens ‘separatisme’. Hij probeerde de dialoog met de autoriteiten en studenten van verschillende afkomst aan te gaan, om tot vreedzame oplossingen te komen. Naar Iran schrijven we voor de vrijlating van Narges Mohammadi. Zij is verbonden aan het Iraanse Centrum voor Mensenrechtenverdedigers en voerde actie tegen de doodstraf. In april 2016 kreeg ze zestien jaar celstraf opgelegd. Ze hield met medegevangenen een zitprotest en betuigden hun solidariteit met de honderden betogers die in november 2019 werden gedood. Als straf hiervoor werd ze met geweld overgebracht naar een andere gevangenis. En Taiwan staat op het programma. Chiou Ho-shun kreeg in 1989 de doodstraf omdat hij twee moorden gepleegd zou hebben. Hij werd tijdens het politieverhoor zwaar gemarteld. De bekentenissen die hij toen aflegde – en later introk – werden gebruikt om hem te veroordelen. Chiou  Ho-shun zit al 31 jaar in de dodencel en het gaat slecht met zijn gezondheid. Hij kan zijn straf niet meer aanvechten en elk moment worden geëxecuteerd. We verzoeken de president om Chiou Ho-shun gratie te verlenen.” www.amnestyapeldoorn.nl