Stedendriehoek

De Maten krijgt poort naar wijk

APELDOORN – De weg Matenpoort is al jaren een van de toegangswegen naar De Maten, maar de wijk krijgt nu ook een fysieke poort. Het kunstwerk Matenpoort is straks te vinden op de kruising Matenpoort, Aalscholverweg en Kanaal Zuid. In het kunstwerk zitten verschillende aspecten uit de omgeving verwerkt, waardoor het werk perfect aansluit op de omgeving.

Kunstenaar Marcel Smink put zijn inspiratie uit de omgeving van het kunstwerk. Hierdoor komen de geschiedenis van het gebied en verwijzingen naar het kanaal terug in het werk. Zo lijken de pilaren van de poort op opgestapelde balen hooi, verpakt in folie. Maten betekent namelijk hooiland of grasland. De hoogte van de poort en de halve zuil ernaast heeft te maken met het verval van het Apeldoorns Kanaal.

Buurt denkt mee
De buurt heeft een belangrijke rol gespeeld bij de komst van dit kunstwerk. Bewoners en andere betrokkenen uit de buurt hebben meegedacht met de opdracht, feedback gegeven op het ontwerp en mee besloten over de plek van het kunstwerk. De planning is dat het kunstwerk deze zomer geplaatst wordt. Vanwege omstandigheden zoals de coronacrisis is het niet zeker of dit ook lukt.

De komende jaren investeert de Gemeente Apeldoorn in kunst in de stad. Kunst die Apeldoorn een gezicht geeft. “Dit doen we samen met ACEC. Zo maken we van Apeldoorn een prettige stad”, zegt wethouder Detlev Cziesso: “Kunst maakt de beleving van een stad mooier, daarom bevordert dat ook het welzijn van onze inwoners.” Kijk voor meer informatie op www.apeldoorn.nl/kunst