Stedendriehoek

‘De kracht van Apeldoorn is de enorme diversiteit in branches’

APELDOORN – Sinds half maart ligt, net als de rest van ons land, ook Apeldoorn economisch op z’n gat. En in tijden van (corona)crisis kijken getroffen ondernemers natuurlijk in eerste instantie hoopvol naar de wethouder van Economische Zaken. Jeroen Joon (54) is zich daar terdege van bewust en doet er dan ook alles aan om Apeldoorn op dit vlak overeind te houden. “De kracht van deze gemeente is de enorme diversiteit in branches. Niet iedereen is economisch even hard getroffen en dat kan straks, wanneer deze bijzondere periode voorbij is en we aan voorzichtig herstel kunnen gaan denken, absoluut in ons voordeel werken.”

De wethouder zelf, zijn echtgenote, twee zoons en andere naasten zijn vooralsnog van het virus gevrijwaard gebleven. Maar natuurlijk leeft ook Joon van harte mee met de minder gelukkigen. In deze vreemde thuiswerktijd bestaat een gemiddelde werkdag voor hem uit videobellen. Veel videobellen. “Zoveel ondernemers en werknemers verkeren momenteel in grote problemen. En niemand kan nog voorspellen wanneer dit ten einde komt, dus volhouden wordt nog een hele kunst. Van begin af aan, toen de maatregelen door de regering waren afgekondigd, is er vanuit het businessplatform Ondernemen055.nl een goede afstemming geweest met het georganiseerde bedrijfsleven. Kennis, inzicht en kunde delen met andere ondernemers, samen de schouders eronder. Via dit netwerkplatform kunnen lokale ondernemers zichzelf met de marktplaatsfunctie aanbieden om andere ondernemers uit de brand te helpen. Of juist andersom, hulp vinden om hun eigen onderneming draaiende te houden. Denk aan inzet van personeel waar tijdelijk geen werk voor is, materialen waar enorme vraag naar is of die nu op de plank blijven liggen, of tips en trucs waar andere ondernemers weer van kunnen leren. Daarnaast zijn wethouder Maarten van Vierssen en ik afzender van de wekelijkse nieuwsbrief Corona en Ondernemen.”

Extra budget

De gesprekken met de ondernemers lopen via accountmanagers van het zogenoemde EZ Communicatieteam. “Belangrijk is dat de ondernemers weten dat wij er voor hen zijn. Daarom is regelmatig overleg onontbeerlijk. Wij ondersteunen de bedrijven waar we kunnen, bijvoorbeeld met uitstel van de gemeentelijke belastingen maar ook met toelichting op de landelijke richtlijnen rond tegemoetkoming in de loonkosten. Vanuit de Economische Alliantie verzorgen we inloopspreekuren en webinars en maken we extra budget vrij voor steun aan ondernemerscollectieven met goede initiatieven”, belooft Joon, die op zijn beurt aangenaam verrast is door de enorme creativiteit binnen de ondernemingen zelf. “Er zijn mooie initiatieven ontstaan rond lokale ondersteuning. Ik denk bijvoorbeeld aan de sociale campagne #ThuisInApeldoorn, waarbij met aankopen vanuit huis Apeldoornse ondernemers worden geholpen.”

Ook andere, soortgelijke initiatieven zoals Alles-aanhuis.nl, Apeldoornhelpt en Apeldoorn Pakt Aan hebben er tot dusver aan bijgedragen dat er binnen de gemeente Apeldoorn nog geen faillissementen zijn te betreuren. “Ik ben trots op de creatieve ondernemerszin in deze bijzondere tijd. Het ene bedrijf heeft natuurlijk door de jaren heen een groter buffer opgebouwd dan het andere. Startende ondernemers hebben wellicht al hun laatste spaargeld in hun bedrijf gestoken. Zij allen moeten geholpen worden, en gelukkig zijn er goede regelingen voor, zowel hier in Apeldoorn als ook landelijk.”

Herstelperiode

Uiteraard leeft ook de wethouder van Economische Zaken vooral in het hier en nu, maar regeren is ook vooruitzien, dus denkt Joon al voorzichtig na over de herstelperiode van de economie. “We zitten samen in de crisis, dus moeten we er ook samen weer uit. Wij zijn reeds actief aan het lobbyen voor extra steunpakketten voor de ondernemers, ook binnen de Regiodeals Cleantech en Veluwe. Apeldoorn neemt binnen deze deals een centrale plaats in. We maken ons natuurlijk grote zorgen over de werkgelegenheidsfactor straks bij de opstart in zwaar getroffen sectoren. Hoe gaat het logistiek verder, hoe gaan de leveranciers er dan mee om? We willen voor de herstart ook het Rijk, de Provincies Gelderland en Overijssel en de Waterschappen erbij betrekken. Gezamenlijk de schouders eronder zetten en de spaarpotten zoveel mogelijk aanwenden. Met name de Provincie Gelderland is een heel goede partner in dezen. Het is belangrijk om nu en in de (nabije) toekomst verbinding te zoeken en steun te zoeken bij elkaar. Wat ik al eerder zei: Apeldoorn is mogelijk in het voordeel door de flinke diversiteit aan branches, waardoor de bedrijven die het nu wat moeilijker hebben straks weer relatief sneller in het zadel kunnen worden geholpen.”

Alle beetjes helpen

Net als iedere Nederlander is ook Jeroen Joon best nieuwsgierig hoe een ‘anderhalvemetermaatschappij’ er uiteindelijk komt uit te zien. En ook hoe die weer op gang gaat komen. En net als premier Mark Rutte tegen alle Nederlanders kan de wethouder – in dit specifieke geval tegen ondernemend Apeldoorn – nog maar eens met kracht zeggen: “Hou vol! Zoals ik de inwoners van Apeldoorn graag wil blijven oproepen om de lokale ondernemers te blijven steunen. Alle beetjes helpen! Niet voor iedereen helaas, maar het is zo belangrijk dat we dit samen doen. De bedrijven, op hun beurt, moeten met hart en ziel blijven ondernemen en dan ben ik ervan overtuigd dat wij dankzij onze grote netwerkkracht – en nee, helaas ook zeker niet zonder kleerscheuren – goed uit deze coronacrisis kunnen komen.”