Stedendriehoek

Dag van het Kasteel in teken van Rampjaar

Het bestuur en medewerkers van de stichting Dag van het Kasteel.

Komende editie van de Dag van het Kasteel, maandag 6 juni (tweede pinksterdag), staat in het teken van rampen die kastelen en buitenplaatsen hebben doorstaan. Hiermee sluit de Dag van het Kasteel aan bij de herdenking van het Rampjaar 1672, 350 jaar geleden.

Ook wordt naar de actualiteit gekeken. Het rampjaar 2020 is nog maar net voorbij en ook in 2021 maakten we rampzalige tijden mee door corona en door de overstromingen die vooral Limburg troffen. Zijn er parallellen met het Rampjaar 1672? Het ene Rampjaar is het andere niet, of toch wel? Maar ook andere rampen komen aan bod. In de loop der eeuwen hebben kastelen en buitenplaatsen flink wat rampen doorstaan, waarover vele verhalen te vertellen zijn.

Kastelen en buitenplaatsen hebben in hun lange geschiedenis te maken gehad met oorlogsgeweld en natuurgeweld, met rampzalige eigenaren die hun goed vergokten of verwaarloosden, met economische tegenspoed of met herbestemming die met flinke ingrepen aan het gebouw gepaard ging. Dit zijn heftige gebeurtenissen die hun weerslag hadden op deze monumenten. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Ondanks eeuwen van blootstelling aan allerhande onheil zijn kastelen en buitenplaatsen er nog in groten getale. Na een oorlog werden kastelen heropgebouwd, vaak gemoderniseerd naar de mode van die tijd.

Erfgoed
Ook kasteelruïnes hebben nu een belangrijke plek als erfgoed. Die geven weer andere verhalen prijs. Herbestemming zorgde voor aanpassing aan gebouwen, maar door hun nieuwe functie bleven deze kastelen en buitenplaatsen wel bestaan. Het opdelen van een landgoed reet het uiteen, maar nieuwe eigenaren maakten er soms ook weer iets bijzonders van. En dat kastelen en buitenplaatsen bijzondere plekken zijn, dat hebben we geweten de afgelopen twee jaar. Door de ruimte, de rust en de natuur waren het de ideale plekken voor uitjes en wandelingen door het groen.

Zo is een ramp een ramp, maar deze voorbeelden leren ons ook dat er na de ramp zeker hoop gloort. Als we dat onthouden, en als we ons bewust blijven dat kastelen en buitenplaatsen onze omgeving verrijken, kunnen we elke keer na een ramp de schouders eronder zetten en tot mooie oplossingen komen, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van kastelen en buitenplaatsen.

Voor een overzicht van alle deelnemende kastelen, zie de website dagvanhetkasteel.nl