Coronanieuws

Het Nationale Park De Hoge Veluwe maakt nieuwe maatregelen bekend

HOENDERLOO – Het Nationale Park De Hoge Veluwe voert een subsidie onafhankelijke exploitatie. Het overgrote deel van de inkomsten is als gevolg van de coronacrisis weggevallen. Om de komende maanden aan de betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen en om – met behoud van werkgelegenheid – het hoogstnoodzakelijke beheer te kunnen blijven uitvoeren, heeft het Park drastische maatregelen moeten nemen door investeringen en andere uitgaven te temporiseren en waar mogelijk kosten te minimaliseren of te vermijden.

“Gedurende de coronacrisis zal ons motto zijn: ruimte, veiligheid en genieten. Het Park biedt de bezoekers meer dan voldoende ruimte om de coronameters in acht te kunnen nemen, het Park biedt de bezoekers op grond van een strak coronaprotocol een veilige omgeving om in te recreëren en het Park probeert de bezoekers zo optimaal mogelijk te laten genieten van de natuur, kunst en architectuur. Verreweg de meeste bezoekers gedragen zich voorbeeldig en nemen de coronaregels goed in acht. Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken. Het Park zal voor u openblijven zolang dat financieel haalbaar en van overheidswege toegestaan is.”

Zij die het Park in deze moeilijke tijd financieel willen steunen, kunnen daarover informatie vinden op onze website.

Maatregelen in verband met het coronavirus:

 1. Het Park is via de entrees Hoenderloo, Otterlo en Schaarsbergen geopend voor bezoekers. Openingstijden: 08:00 tot 21:00 uur.
 2. Beschermerkaarten kunnen alleen gekocht worden via de webshop. Andere aankopen dan e-tickets zijn via de webshop niet mogelijk. Er wordt geen contant geld geaccepteerd. Bezoekers kunnen wel pinnen.
 3. Eenieder wordt verzocht om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
 4. Jachthuis Sint Hubertus en de vogelobservatiehutten blijven tot nader order dicht.
 5. De Parkwinkel, de toiletgroep in het Park Paviljoen en de speeltuin zijn open met inachtneming van de Coronaregels.
 6. Het Parkrestaurant en het Museonder gaan open per 1 juni. Hetzelfde geldt voor het Kröller-Müller Museum en de beeldentuin.
 7. De camping gaat open per 1 juli.
 8. Er zijn vier uitgiftepunten voor consumpties met verschillende openingstijden: het Parkrestaurant, de foodcontainer op het Marchantplein, de Theekoepel bij Jachthuis Sint Hubertus en Theehuis De Kemperberg. De consumpties kunnen uitsluitend buiten in de natuur genuttigd worden. Vanuit het Parkrestaurant zullen ook picknickpakketten worden verkocht.
 9. Op grond van artikel 2.5 van de noodverordening van de VGGM moeten het toiletgebouw op het Marchantplein, de toiletgroep bij Jachthuis Sint Hubertus en de toiletgroep in Theehuis De Kemperberg gesloten blijven.
 10. Per 1 juni worden naast de gratis witte fietsen weer fietsen verhuurd. Voor de fietspaden geldt éénrichtingsverkeer. Op de autowegen mag niet worden gefietst.
 11. Alle publieksactiviteiten, evenementen, excursies en rondleidingen zijn tot en met december 2020 geannuleerd.
 12. Het Park opereert volgens een coronaprotocol dat wekelijks wordt geactualiseerd en te raadplegen is op www.hogeveluwe.nl
 13. Voor vragen over het coronavirus verwijzen wij naar de informatie van het RIVM: www.rivm.nl