Stedendriehoek

Convenant voor een beter onderwijsaanbod

APELDOORN – Het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en de gemeente Apeldoorn gaan de samenwerking intensiveren, met als doel de aanwezige kennis en expertise van alle partijen te bundelen, om op die manier ondersteuning aan leerlingen met specifieke (leer)behoeften duurzaam te kunnen realiseren.

Het gaat om een unieke samenwerking tussen de Veluwse Onderwijsgroep, Leerplein055, PCBO Apeldoorn, De Ambelt, De Onderwijsspecialisten, CSO Apeldoorn, Koninklijke Kentalis en de gemeente Apeldoorn. Genoemde partijen hebben hiervoor een convenant ondertekend.
Afgelopen jaren hebben het Samenwerkingsverband Apeldoorn PO, basisscholen en speciale (basis)scholen veel ervaring opgedaan met het concretiseren van de Wet Passend Onderwijs. Genoemde partijen willen kennis en expertise bundelen, zodat deze optimaal ingezet kan worden om alle kinderen in Apeldoorn de voor hen beste ondersteuning te kunnen realiseren, nu en in de (nabije) toekomst.

“Kinderen en ouders zijn gebaat bij het beste dat we samen kunnen bieden”, aldus projectleider Hans van Gansewinkel. De ondertekening van het convenant maakt dat alle partijen die in Apeldoorn betrokken zijn bij het realiseren van ondersteuning aan leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte samen optrekken. Partijen beogen een verbetering van samenwerking tussen scholen voor speciaal onderwijs onderling en tussen speciaal en regulier basisonderwijs, zodat kinderen en ouders het beste aanbod krijgen. “Een unieke samenwerking in Nederland. Alle partijen stappen over hun eigen schaduw heen om nog beter in te spelen op de hulpvraag van kinderen en hun ouders.”
“Als wethouder Onderwijs juich ik deze samenwerking toe. Het is een belangrijke stap in de ontwikkeling om de Wet Passend Onderwijs tot een succes voor alle Apeldoornse kinderen te maken”, aldus wethouder Johan Kruithof.
Door ondertekening van het convenant is de weg vrij om te onderzoeken op welke wijze de samenwerking verder tot stand gaat komen.