Stedendriehoek

Cleantech Regio werkt verder aan slimme en schone mobiliteit

Gedeputeerde Staten hebben het Maatregelenpakket Slimme en Schone Mobiliteit 2020 van de Cleantech Regio goedgekeurd. Met dat maatregelenpakket werkt Cleantech Regio verder aan slimmer en duurzamer vervoer, een bereikbare regio en een schonere leefomgeving. Met deze goedkeuring komt de weg vrij voor het aanvragen van een subsidie bij de provincie, die de helft voor haar rekening neemt van het totale bedrag van ruim 7 ton.

Cleantech Regio zet met het maatregelenpakket onder meer in op de werkgeversaanpak. Samen met werkgevers worden in het woon-werkverkeer, maar ook bij zakelijke ritten flinke stappen gemaakt richting verduurzaming. Werkgevers kunnen bij het programma Slim en Schoon Reizen terecht voor acties, middelen en advies op maat om hun werknemers te stimuleren in schoner, slimmer vervoer. Ook biedt het programma de ruimte voor ontwikkeling van slimme technologie zoals ITS en de toepassing daarvan in de praktijk (Talking Traffic, zie foto). De Cleantech Regio is koploper op het gebied van Talking Traffic-toepassingen in Nederland.

Corona en mobiliteit

Naast bestaande opgaven om het woon-werkverkeer te verduurzamen, vraagt de coronacrisis veel aanpassingsvermogen van werkgevers en werknemers. Veel werknemers zijn noodgedwongen gaan thuiswerken en meer gaan fietsen. Dat biedt kansen voor de langere termijn, bijvoorbeeld door het blijvend stimuleren van thuiswerken, spitsmijden en anders reizen.

De Cleantech Regio werkt ook aan schone oplossingen voor het goederenvervoer (transport en logistiek). De regio ondersteunt de aanpak van zero emissiezones, waarbij op termijn binnensteden op schone manier worden bevoorraad. Ook worden bedrijven projectmatig ondersteund.

Onder de noemer slimme mobiliteit kent de provincie Gelderland de subsidieregeling gericht op het beter benutten van bestaande infrastructuur én het vergroten van de bereikbaarheid door nieuwe technologie, samenwerking en gedragsbeïnvloeding. Een van de eisen is dat Gedeputeerde Staten het maatregelenpakket goedkeuren.

Cleantech Regio werkt al jaren samen met regionale overheden en bedrijfsleven. De afgelopen jaren hebben al honderden bedrijven deelgenomen aan diverse projecten en acties. Werkgevers die ook aan de slag willen met slimme en duurzame mobiliteit, kunnen meer voor meer informatie terecht op www.slimschoonreizen.nl.