Stedendriehoek

Christelijk Lyceum start met Da Vinci Gymnasium

APELDOORN – Het Christelijk Lyceum start vanaf het schooljaar 2018-2019 met het Da Vinci Gymnasium: een nieuw onderwijsconcept waar interdisciplinair onderwijs centraal staat.

Het Christelijk Lyceum geeft al tien jaar Da Vinci-lessen om gymnasiasten extra uit te dagen. Deze praktijkervaring heeft de school het afgelopen jaar gebruikt om het Da Vinci Gymnasium vorm te geven. Het nieuwe onderwijsconcept is fundamenteel anders dan het klassieke voortgezet onderwijs. Leerlingen die voor het Da Vinci Gymnasium kiezen, ontvangen interdisciplinair onderwijs. Minimaal drie middagen per week volgen zij Da Vinci-modules, waarin vakken met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld het toepassen van biologie en wiskunde in de kunst, net als de kunstenaar Gaudi, of de samenhang tussen alle talen.

Paul Wammes, conrector vwo op het Christelijk Lyceum: “In de ochtend volgen leerlingen ‘gewone’ lessen zoals Nederlands en Wiskunde en ’s middags Da Vinci-modules. Dankzij dit interdisciplinaire onderwijs ontdekken leerlingen verbanden tussen de vakken. Ze leren samenwerken, hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, discussiëren en debatteren. Er is veel aandacht voor vaardigheden die kinderen in de toekomst nodig hebben. Doordat we verbanden leggen tussen alle vakken, krijgen leerlingen een beter antwoord op de vraag: waarom leer ik dit? Het draagt daarmee bij aan betekenisvol leren. De Da Vinci-modules krijgen waar mogelijk een invalshoek vanuit de klassieke talen en cultuur.”

Gepersonaliseerd onderwijs

In de nabije toekomst wil het Da Vinci Gymnasium gaan werken met een flexibel rooster. Wammes: “We kijken al naar de individuele behoeften van leerlingen, maar willen daar nog meer stappen in zetten. Zodat een leerling die bijvoorbeeld briljant is in Wiskunde maar minder in talen, minder Wiskunde volgt en juist extra Frans.” Daarnaast krijgen leerlingen invloed op het curriculum; ze formuleren leerdoelen en leervragen in overleg met een docent/coach en werken hier zoveel mogelijk zelfstandig aan.

Leerlingen worden uitgedaagd op hun eigen niveau. De school werkt veel samen met universiteiten om leerlingen die meer uitdaging zoeken dan het reguliere gymnasium biedt, ook te kunnen bedienen. Wammes: “Zo zijn er leerlingen die intellectueel verder zijn dan hun leeftijdsgenoten, maar emotioneel nog het beste passen op een middelbare school. Deze leerlingen volgen, naast hun opleiding bij het Christelijk Lyceum, bijvoorbeeld programma’s aan universiteiten.” 

Op maandag 5 februari houdt het Christelijk Lyceum een informatieavond over de keuze tussen Atheneum en Gymnasium, met in het bijzonder aandacht voor het Da Vinci Gymnasium.