Stedendriehoek

Burgemeesters stappen boordevol ideeën het nieuwe jaar 2021 in

Het jaar 2020 zit er bijna op en we maken ons massaal op voor het nieuwe jaar. Wat gaat 2021 ons brengen? Nieuwsblad Stedendriehoek was nieuwsgierig hoe de burgemeesters van de grote gemeenten binnen de regio Stedendriehoek terugblikken op het afgelopen jaar én hoe zij het komende jaar instappen. Dat doen respectievelijk Ton Heerts (TH) namens Apeldoorn, Ron König (RK) namens Deventer, Annemieke Vermeulen (AV) namens Zutphen en Jos Penninx (JP) namens Voorst aan de hand van drie vragen.

 

Burgemeester Ton Heerts (Gemeente Apeldoorn)

Wat heeft het jaar 2020 gebracht voor uw gemeente?

 

TH: “Ik vermoed dat dit antwoord bij iedereen hetzelfde luidt: corona, corona, en nog eens corona. Het heeft veel verdriet en ellende met zich meegebracht. Tegelijkertijd hebben we ook gezien dat er veel creativiteit en hulpbereidheid is. Eerlijk gezegd ben ik best trots op hoe Apeldoorners zich door deze crisis heen slaan. Dat komt ook tot uiting in de prachtige campagne #wijzijnapeldoorn, waarin 50 Apeldoorners vertellen over de impact van corona op hun leven. Waar ik ook trots op ben: dat het ondanks corona wel is gelukt om in de gemeenteraad ook nog heel veel andere onderwerpen te behandelen en besluiten te nemen.”

RK: “Corona heeft de boel op z’n kop gezet. Als gemeente Deventer hebben we heel snel geschakeld om ervoor te zorgen dat de effecten van corona voor onze inwoners en bedrijven zo beperkt mogelijk blijven. Denk aan ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven en inkomensondersteuning voor inwoners en zzp’ers. Ook hebben we snel de binnenstad aangepast aan de coronaregels. We hebben warme relaties opgebouwd met organisaties waarmee we vóór 2020 eigenlijk maar weinig banden hadden, zoals de zorg en de GGD. Ik vind het fijn dat we als gemeente echt betekenis konden hebben voor de samenleving in deze verwarrende periode. Voor velen hebben we werkelijk een verschil kunnen maken.”

AV: “2020 is een jaar dat we niet snel vergeten. Het coronavirus zorgde en zorgt voor veel uitdagingen en onzekerheid. Aan de andere kant ontstonden er door corona waardevolle samenwerkingen en innovatie. Dat vond ik mooi om te zien. Er ontstond een enorme creativiteit en flexibiliteit in onze gemeente. Ik ben trots op onze inwoners, ondernemers, alle medewerkers in de zorg en in onze instellingen! Ook de gemeentelijke organisatie werd uitgedaagd om op een andere manier naar zaken te kijken. Onze gemeente is erin geslaagd om een structureel sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Op die manier blijven we werken aan een financieel gezond Zutphen. Daarnaast hebben de gemeente en de gemeenteraad sinds dit jaar een nieuwe website. Op die manier is informatie beter vindbaar en zijn raadsleden zichtbaarder. Corona heeft sommige zaken vertraagd, maar ook zeker versneld. Tegelijkertijd zijn er nog veel zorgen voor mensen die werken in de horeca, in de culturele sector en op zoveel andere plekken die wat minder aandacht krijgen.”

Burgemeester Jos Penninx (Gemeente Voorst)

JP: “Mijn thema voor 2020 was ‘Duurzaam veranderen met krachtige kernen’. Hoe duurzaam èn krachtig de verbinding tussen onze inwoners in alle dorpen is, werd echt goed duidelijk tijdens deze onverwachte coronacrisis. Het was, en is nog steeds, voor veel inwoners een moeilijke en soms zelfs zware tijd. Mijn hart gaat dan ook uit naar al deze inwoners van de gemeente Voorst. Juist dit afgelopen jaar werd zo duidelijk dat mensen elkaar goed weten te vinden via hun verenigingen en dorpen. Ik ben daar oprecht trots op! Mooie voorbeelden van allerlei warme initiatieven door vrijwilligers komen ook samen op ons digitale dorpenplatform www.kijkindekernen.nl. Verder zag ik als burgemeester van de gemeente Voorst dat, ondanks de coronacrisis, ook allerlei andere (reguliere) projecten hun voortgang vonden.”

Hoe heeft u het jaar persoonlijk beleefd?

TH: “Als een jaar van uitersten. Ik moest als nieuwe burgemeester meteen als crisismanager aan de slag. Die hele coronacrisis was en is een voortdurende balanceer-act tussen allerlei belangen. Soms ben je de strenge handhaver, dan weer de burgervader. En ik heb veel aangrijpende verhalen gehoord. Dat glijdt niet zomaar van je af. Gelukkig heb ik fijne en dierbare mensen om me heen, daar kun je op zo’n moment echt niet zonder. Thuis, natuurlijk. Maar ook mijn medewerkers, collega-burgemeesters en andere mensen die ik geregeld spreek.”

 

RK: “Heel dubbel. Professioneel gezien was het voor een bestuurder een uitermate interessant jaar. Hoe pak je zo’n crisissituatie aan met elkaar, als samenleving en als gemeentelijke organisatie? Maar als burgervader mis ik de inwoners, de contacten in de stad. Je komt elkaar niet tegen. Dat is echt minder leuk, saai zelfs. Persoonlijk, als vader, mis ik ook mijn vier kinderen, die in studentenhuizen wonen. Dat ik mijn eigen kinderen niet even vast kan houden, vind ik niet fijn. Het virus verdwijnt niet vanzelf, dat wordt zo langzamerhand wel duidelijk. Het vaccin is een gamechanger, en daar kijk ik dan ook echt naar uit.”

Burgermeester Annemieke Vermeulen (Gemeente Zutphen)

 

AV: “2020 was voor mij, als burgemeester, een hectisch jaar. Ik vind het belangrijk om mensen te ontmoeten en samen te werken. Toen bijeenkomsten opeens niet meer mogelijk waren, vond ik het lastiger om verbinding te houden. Gelukkig heb ik een weg gevonden om inwoners, zorgmedewerkers en ondernemers een hart onder de riem te steken en contact met hen te houden. Ik ben blij dat ik mensen heb mogen ontmoeten op afstand of via raamgesprekken. Voor mij persoonlijk sprong de kaartenactie eruit dit jaar. Ik heb veel persoonlijke verhalen van inwoners gelezen, veel kaarten geschreven en mooie reacties ontvangen. Deze crisis heeft ons op sommige vlakken dichter bij elkaar gebracht. Dat hoop ik ook komend jaar vast te houden!”

JP: “Dit jaar overleed mijn vader ten gevolge van corona. Heel sterk realiseerde ik mij toen hoezeer ik door hem ben gevormd. Zijn afscheid met Brabantse gilde-eer was, ondanks alle coronamaatregelen, heel warm en bijzonder. Het was een afscheid zoals hijzelf prachtig zou hebben gevonden. Een heel bijzonder moment voor de inwoners van Wilp en voor mijzelf was de ruiming van de V1-bom op 8 maart, waarbij heel veel inwoners hun huis voor een lange, spannende dag moesten verlaten. Allerlei partijen hebben voor èn op die dag intensief samengewerkt. Alles ging goed, daar ben ik dankbaar voor. Verder vond ik het moeilijk om te zien dat allerlei ondernemers en verenigingen binnen onze gemeente door de coronacrisis hun zaken (tijdelijk) moesten sluiten. De horeca ging op slot. Evenementen (Klompenfeest, aubade, opstart carnaval, Sinterklaasintocht etc.) mochten niet doorgaan. Veel verenigingen moesten hun ontmoetingsactiviteiten staken. De zorgen van veel inwoners daarover raken mij. Ik leef met hen mee.”

Heeft u nog goede voornemens en wat staat er met voorrang op de gemeentelijke agenda voor 2021?

TH: “Ik doe niet speciaal aan goede voornemens op 1 januari, maar ik ben wel van plan om te blijven leren en genieten van de mensen en gebeurtenissen die ik op mijn pad tegenkom. Daar krijg ik energie van. Corona zal nog wel even de agenda bepalen: we spannen ons volop in om de maatschappelijke en economische gevolgen van de crisis zo goed mogelijk te tackelen. Maar we moeten ook verder kijken:  daarom werken we aan onze toekomstvisie, Apeldoorn 2040, waarmee we een duidelijke stip op onze horizon willen zetten: als ondernemende, duurzame, innovatieve, sociale en toekomstbestendige gemeente waar het fijn wonen en werken is.”

 

Burgemeester Ron König (Gemeente Deventer)

RK: “De druk op de Deventer huizenmarkt is groot. We zijn volop bezig om te bekijken hoe en waar we meer woningen kunnen bouwen. Niet alleen voor de mensen die vanuit het westen deze kant op trekken, maar juist en vooral voor de Deventenaren. Onze kinderen hebben huizen nodig! Verder zou ik de positieve veranderingen willen vasthouden die de coronaperiode ons gebracht heeft. Dat we minder vliegen, bijvoorbeeld. En dat we minder reizen voor het werk. Vergaderen gaat vaak prima met digitale middelen; je hoeft niet anderhalf uur te reizen om te overleggen. Zelf wil ik in 2021 doorgaan met bewuster leven. Bewegen is belangrijk, dus de 10.000 stappen per dag, die blijf ik zetten.”

 

AV: “Komend jaar staat in het teken van verkiezingen. In maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Onze gemeente is druk bezig om deze verkiezingen op een coronaproof manier in te richten. Daarnaast starten we ook met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Verder blijft de financiële situatie van Zutphen een belangrijk onderwerp. Voor mij persoonlijk geldt dat ik me blijf inzetten voor Zutphen als inclusieve gemeente en ik investeer ook in 2021 in contacten en samenwerkingen die Zutphen verder helpen. Met zulke inspirerende ondernemers en mooie organisaties en instellingen in Zutphen moet dat helemaal goedkomen.”

JP: “In 2021 staan er veel projecten op de agenda. Waar veel aandacht voor zal zijn, is samen met de Cleantech Regio verder werken aan de Regionale EnergieStrategie (RES) onder mijn voorzitterschap en de Voorster EnergieStrategie. Samen met inwoners zullen we daar een aantal grote stappen mee moeten zetten. Iets heel anders is de duurzame opbouw van het gemeentehuis aan de Iordensweg in Twello. Het eerste kwartaal van 2022 moet dit gereed zijn: de opbouwwerkzaamheden zijn net gestart. En we hopen met elkaar dat de coronapandemie in 2021 zo ver is teruggedrongen, dat wij in de gemeente Voorst met elkaar alsnog ‘75 + 1 jaar vrijheid’ kunnen vieren. Kortom: 2021 wordt op meerdere fronten een bijzonder jaar. Ook voor mij. Als thema voor 2021 kies ik dan ook: ‘Met aandacht en respect verder in de gemeente Voorst’!”