Stedendriehoek

Bruggenbouwers in de buurt

Archieffoto van de uitreiking van de Appeltjes van Oranje. (Foto: Oranje Fonds/Bart Homburg)

Het Oranje Fonds start vanaf heden de zoektocht naar bijzondere projecten die kans maken op een Appeltje van Oranje 2023. Dit jaar is het thema ‘Bruggenbouwers in de buurt’: succesvolle buurtinitiatieven vóór en dóór buurtbewoners die buurtbewoners écht met elkaar verbinden. Deze initiatieven maken kans op een van de drie Appeltjes van Oranje die voor de 21ste keer worden uitgereikt. Organisaties kunnen zich tot 24 februari aanmelden om kans te maken op de geldprijs via oranjefonds.nl/appeltjes. De Appeltjes van Oranje worden in oktober overhandigd door Koningin Maxima. 

Oranje Fonds zoekt succesvolle buurtinitiatieven voor Appeltjes van Oranje

Het Oranje Fonds zet zich samen met sociaal initiatiefnemers in voor een samenleving waarin mensen zorgen voor elkaar en gelijke kansen hebben. Verbondenheid tussen mensen is cruciaal voor het realiseren van een betrokken samenleving. Sociale relaties in buurten zijn een vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. En ze vormen een belangrijke basis voor de aanpak en preventie van problemen als eenzaamheid, armoede en tegenstellingen tussen mensen.

Sociale relaties onder druk

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individualisering en vergrijzing, staan deze sociale relaties onder druk. Met de Appeltjes van Oranje 2023 bekroont het Oranje Fonds dit jaar initiatieven voor en door buurtbewoners, die contact stimuleren tussen buren die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten. Zij zijn de bruggenbouwers in de buurt die kijken naar wat mensen bindt en brengen zo buurtbewoners voor langere tijd met elkaar in contact. Door bruggen te bouwen worden sociale relaties in een buurt versterkt, ontstaat er meer onderling begrip en voelen mensen zich meer thuis in hun buurt. Daarom zet het Oranje Fonds in 2023 bruggenbouwers in de buurt in het zonnetje!

Over Appeltjes van Oranje 

Jaarlijks reikt het Oranje Fonds de Appeltjes van Oranje uit, dé prijs voor initiatieven die ertoe doen. Met deze prijs worden drie initiatieven bekroond en beloond die zich inzetten voor een inclusieve, betrokken samenleving. Initiatieven die uniek, creatief en betekenisvol zijn en al minstens twee jaar actief. Met het winnen van een Appeltje van Oranje krijgt de organisatie in de eerste plaats waardering voor het werk en de inzet. Daarnaast is het bedoeld om anderen te inspireren.

De prijs, voor elk van de drie winnaars, bestaat uit een bronzen beeldje dat is ontworpen en gemaakt door Prinses Beatrix en een geldbedrag van €25.000. Het geld kan vrij worden besteed binnen de doelstelling van het winnende initiatief. Ieder jaar reikt Koningin Máxima de drie Appeltjes van Oranje uit op Paleis Noordeinde. In lustrumjaren overhandigt Koning Willem-Alexander de prijs.

Meer informatie: www.oranjefonds.nl/appeltjes