Stedendriehoek

Boeren Gelderland slaan alarm om dodelijk kruid voor dieren

Het giftige jakobskruiskruid verspreidt zich snel in Nederland. Deze gele bloemen kunnen dodelijk zijn voor dieren zoals paarden en koeien. LTO Noord slaat nu alarm en roept overheden op werk te maken van de aanpak. Er zijn brieven geschreven naar de provincie Gelderland, de waterschappen in Gelderland, Rijkswaterstaat en ProRail.

‘De gezondheid van onze dieren is van groot belang. Jacobskruiskruid kan ernstige ziektes veroorzaken en zelfs fataal zijn voor hen. Hoewel biodiversiteit belangrijk is, moeten giftige planten worden verwijderd. Overheden moeten gericht maaibeleid toepassen in gebieden met veel Jacobskruiskruid’, aldus Bert Zandman, voorzitter LTO Noord regio Oost.

Maatregelen
Jakobskruiskruid komt overal voor, zoals in bermen, langs sloten, spoorlijnen, natuurterreinen en bouwterreinen, vaak grenzend aan percelen van boeren. Dit vormt een constante dreiging. LTO Noord roept op tot actieve maatregelen om de verspreiding van Jakobskruiskruid vanaf deze locaties naar aangrenzende agrarische gronden te voorkomen. Specifiek wordt gevraagd om bufferstroken van 50 meter rond agrarische percelen te hanteren waar de plant niet voorkomt of niet mag bloeien.

Percelen onbruikbaar
Jakobskruiskruid bevat pyrrolizidine alkaloïden (PA’s), die giftig zijn voor dieren. Wanneer dieren hooi eten dat besmet is met deze plant, kunnen zij ernstige leverschade oplopen en zelfs overlijden. Boeren doen er alles aan om besmetting van voer door jakobskruiskruid te voorkomen. Zo controleren zij regelmatig de percelen op de aanwezigheid ervan, en steken zij het uit indien mogelijk. Ook vindt er bestrijding plaats indien dit mogelijk is. Dit kost geld en veel extra tijd. Soms is deze druk van jakobskruiskruid zo groot dat percelen niet eens meer bruikbaar zijn voor dieren.

Biodiversiteit
De bestrijding van Jakobskruiskruid staat op gespannen voet met de wens voor meer kruidenrijk grasland. De plant gedijt goed op zandige bodems en kale plekken, waardoor kruidenrijke graslanden de groei van deze plant bevorderen. Dit kan boeren terughoudend maken om over te stappen op kruidenrijk grasland. Daarnaast is bestrijding vaak niet mogelijk in deze percelen vanwege hun kruidenrijke karakter.