Stedendriehoek

Bijna alle kinderen op voorkeursschool

APELDOORN – Begin vorig jaar zijn de basisscholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en Veluwse Onderwijsgroep overgestapt op een gezamenlijk beleid voor het aanmelden, plaatsen en inschrijven van toekomstige vierjarigen. Dit toelatingsbeleid geldt voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn.

Enkele weken geleden hebben deze drie schoolbesturen voor de tweede keer de gezamenlijke plaatsing uitgevoerd van alle aangemelde kinderen die tussen 1 september 2019 en 31 december 2019 geboren zijn. Deze kinderen zullen vanaf september 2023 voor het eerst naar de basisschool gaan.

Geloot

Bij de tweede gezamenlijke plaatsing hebben alle 347 aangemelde kinderen een plaats op een basisschool uit hun top-3 gekregen. Maar liefst 344 kinderen (99%) zijn op de school van eerste voorkeur geplaatst. Op 3 van de 59 scholen moest worden geloot, omdat deze scholen meer aanmeldingen dan plaatsen hadden. Hierdoor kreeg één kind de school van tweede voorkeur en hebben twee kinderen de school van hun derde voorkeur gekregen.

Alle ouders van deze kinderen zijn schriftelijk geïnformeerd over de uitslag van de plaatsing. Tot en met 28 maart hebben zij de tijd om aan de school kenbaar te maken dat zij van deze plaats gebruik willen maken. Kinderen in deze geboortegroep (1 september tot 31 december 2019) die nog niet zijn aangemeld, kunnen nog steeds bij een basisschool in Apeldoorn worden aangemeld. Op 49 basisscholen van deze besturen zijn nog ruim voldoende plaatsen voor deze geboortegroep beschikbaar. Op de website www.basisscholenapeldoorn.nl is een lijst van deze scholen te vinden. Ouders kunnen hun kind direct bij de school aanmelden.

Aanmelden voor schooljaar 2023-2024

In april is de volgende gezamenlijke plaatsing van kinderen die geboren zijn tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020. Tot uiterlijk 4 april kunnen deze kinderen worden aangemeld. Dit kan door een aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren of op www.basisscholenapeldoorn.nl de aanmelding digitaal te doen. Wanneer ouders hun kind na de sluitingsdatum van 4 april aanmelden, kunnen zij alleen nog terecht op de scholen die na de plaatsing nog plaats hebben.

Meer informatie

Op de website www.basisscholenapeldoorn.nl staan alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn en de informatie over het toelatingsbeleid. Ouders kunnen met hun vragen bij de scholen en de helpdesk terecht. Die is bereikbaar per e-mail helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl of telefonisch op 055-2062299.