Stedendriehoek

Bewoners Ravenweg versterken sociaal contact

Wethouder Jeroen Joon opende onlangs de kruiden- en bessentuin in het Hofje aan de Ravenweg. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de Gemeente Apeldoorn, die deze projecten stimuleert en daaraan financieel bijdraagt in het kader van de subsidieregeling Inwonersinitiatieven.

“Dit wordt aangemoedigd door de Gemeente, om mensen in de buurt te laten samenwerken en zo sociale contacten te versterken”, vertelt Ben Hulshoff, die het project in de buurt in Apeldoorn-Zuid van begin tot eind coördineerde. “Dit project hebben we kunnen realiseren in samenwerking met Meri Ismirowa, de Initiatievenmakelaar van de Gemeente Apeldoorn. Ook woningcorporatie De Woonmensen, waar onze wijk de Melodie onder valt, was vertegenwoordigd door algemeen directeur Vincent van Oordt. De Woonmensen heeft eveneens een potje, de Beter Buurt Pot, waarvan huurders gebruik kunnen maken voor een verbeterproject in de wijk of buurt.”