Stedendriehoek

Beslissing met pijn in het hart

APELDOORN – De organisatoren van de Apeldoorn Wandel Challenge – vanuit Accres, Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn, Stichting Wandelnet en First-Line – stoppen met de organisatie en uitvoering van de Apeldoorn Wandel Challenge.

Na uitgebreid overleg met alle partijen bleek er onvoldoende draagvlak bij de huisartsen  voor verwijzing van patiënten naar de Apeldoorn Wandel Challenge en voor participatie in de uitvoering tijdens de gezamenlijke wandelingen. De organisatie kan daardoor het ‘wandelen met zorgverleners naar meer gezondheid’ niet waarmaken. Ook kunnen ze onvoldoende de noodzakelijke professionele medische begeleiding bieden voor mensen met gediagnostiseerde aandoeningen. En ze kunnen de huidige organisatie niet in stand houden bij de verwachting van het lage aantal deelnemers. Daarnaast is er onvoldoende financieel draagvlak voor met name de zorgbegeleidingskosten bij de huisartsen en gemeente.

De organisatie heeft de beslissing met pijn in het hart genomen. “Omdat ervaren is welke positieve effecten de Wandel Challenge opgeleverd heeft, en nog steeds oplevert voor de gezondheid van de deelnemers en de sociale contacten. Hoewel iedereen vindt dat preventie een weg is om de gezondheid te bevorderen, de zorgkosten te laten dalen en de Wandel Challenge een interventie is die haar effect bewezen heeft, blijkt het op dit moment niet mogelijk om via een structurele samenwerking continuïteit te geven aan de uitvoering van de Wandel Challenge.” 

De organisatie blijft actief de ontwikkelingen in de gaten houden, om eventueel een doorstart te maken na volgend jaar. Leeuwis Fysiogroep zal op kleinschalige schaal vanuit haar praktijk aansluiten bij de Nationale Diabetes Challenge. Andere fysiotherapiepraktijken beraden zich nog.