Stedendriehoek

‘Belangrijke stap in versnellen woningbouw’

“De opening van het Transitiehuis Stedendriehoek is een belangrijke stap in het versnellen van de woningbouw in Gelderland”, benadrukte Dirk Vreugdenhil, gedeputeerde Wonen van provincie Gelderland. Hij verrichtte de openingshandeling tijdens het oprichtingsfeest van GOGO (Stichting Gelderse Opleidingsbedrijven Gebouwde Omgeving) vorige week bij New Tech Park in Apeldoorn.

“De woningnood is hoog. Er moeten 100.000 woningen bij komen in Gelderland”, zei Vreugdenhil. “Maar er is een groeiend tekort aan vakmensen in de bouw. Met het Transitiehuis leiden we zij-instromers in de Stedendriehoek op voor een baan in de bouw, installatie- en elektrotechniek.”

Werkwijze
Toen de provincie Gelderland in maart 2023 de subsidie Transitiehuis 2.0. aan GOGO verstrekte, baseerde zij zich op de behaalde resultaten van de Transitiehuis-aanpak op werven, opleiden, begeleiden en plaatsen van zij-instromers. Martien van Reen, directeur Bouwmensen Apeldoorn en initiatiefnemer van Transitiehuis Gelderland, lichtte toe: “De resultaten laten zien dat mensen op deze manier duurzaam geplaatst worden in de gebouwde omgeving. Zodra iemand zijn interesse kenbaar maakt voor het werken in de gebouwde omgeving, is de uitstroom binnen de Transitiehuis-aanpak een stuk lager dan elders (17%, waar elders 30-50%). Met de bouwopgave die voor ons ligt, is het noodzakelijk dat we niet alleen de huidige vakmensen behouden en bijscholen in het kader van LLO, maar ook nieuwe mensen duurzaam aantrekken. Dat kan niet meer alleen via de reguliere instroom, daarvoor hebben we ook zij-instromers nodig. Het draait in onze aanpak om het centraal stellen van de zij-instromer en de onderlinge samenwerking tussen overheid-onderwijs-ondernemers. Die samenwerking maakt de werkwijze zo sterk, het vertrouwen dat hierin naar elkaar wordt uitgesproken, het belang van ieders rol in het proces dat gezien wordt. Dat het niet draait om jou of mij, maar dat we het doen voor ons gezamenlijk belang.”

GOGO: twaalf opleidingsbedrijven slaan handen ineen
“Bij nieuwe acties horen vaak nieuwe initiatieven, soms wordt vergeten te kijken naar wat er al is. Wat zelfs al bewezen, erkend en succesvol aanwezig is”, begon GOGO-voorzitter Gerbert Wubs, tevens directeur IW Achterhoek Rivierengebied. “Twaalf reeds bestaande opleidingsbedrijven in de bouw-, installatie- en schildersbranche, sommige bestaan zelfs al veertig jaar, hebben de werk- en denkwijze van Transitiehuis Gelderland omarmd. Wij hebben ons verenigd onder de naam GOGO, Gelderse Opleidingsbedrijven Gebouwde Omgeving, om een bijdrage te kunnen leveren aan de bouw-verduurzamingsopgave, die voor ons ligt in de provincie Gelderland en de vakmensen die hiervoor nodig zijn. Wij gaan onze organisaties de komende periode laten scholen om deze werkwijze, rekening houdend met onze regio- en brancheverschillen, te kunnen integreren in onze opleidingsbedrijven, zodat wij straks in onze arbeidsmarktregio’s het predicaat ‘Transitiehuis’ kunnen dragen. Door onze krachten te bundelen, willen we aan onze samenwerkingspartners en leerbedrijven laten zien dat wij actief meedenken en -werken aan de opgave die voor ons ligt.”