Stedendriehoek

Basisschool De Dalk in Klarenbeek sluit in 2022

Eind maart hebben de ouders van basisschool De Dalk te horen gekregen dat het schoolbestuur geen mogelijkheden meer ziet de school nog langer open te houden. Dit is ingrijpend nieuws voor ouders, leerlingen en teamleden. Ouders werden hierover geïnformeerd door de voorzitter van het college van bestuur van Leerplein055 en de directeur van De Dalk. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen op De Dalk geleidelijk gedaald en voor schooljaar 2021/2022 zou de school nog 38 leerlingen hebben, verdeeld over 8 groepen. Het steeds kleiner wordend aantal leerlingen is vanuit pedagogisch en didactisch oogpunt niet duurzaam.  

De ontwikkeling van de leerlingaantallen op De Dalk is al langdurig punt van aandacht, maar het effect van de genomen stappen bleef uit. Het gevolg is dat unit 1 (groep 1, 2, 3 en 4) bij de start van het komende schooljaar 5 leerlingen zou hebben en is daarmee niet meer aantrekkelijk voor nieuwe ouders. Het te lage leerlingaantal en het ontbreken van perspectief maakt dat Leerplein055 het besluit heeft genomen om per 1 augustus 2021 niet meer te starten met unit 1 en De Dalk per 1 augustus 2022 te sluiten.

De Dalk is sinds schooljaar 2017/2018 een nevenvestiging van openbare basisschool De Marke in De Maten (Apeldoorn) en kon op die manier door Leerplein055 opengehouden worden. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen op De Dalk geleidelijk gedaald ondanks de inzet van team, ouders, MR en Leerplein055.

Gefaseerde sluiting

De sluiting van De Dalk vindt gefaseerd plaats. Nieuwe leerlingen kunnen niet meer aangemeld worden en met ingang van het nieuwe schooljaar stopt unit 1. Voor de leerlingen die volgend jaar in unit 2 (groep 5 en 6) of unit 3 (groep 7 en 8) zitten, zal nog een schooljaar onderwijs verzorgd worden. Dat is realistisch wanneer voldoende ouders hiervoor kiezen. De leerlingen van de huidige groep 7 hoeven in dat geval niet meer van basisschool te wisselen en Leerplein055 wil de leerlingen van groep 5 tot en met 8 nog een afsluitend schooljaar op De Dalk bieden: een schooljaar zonder periodes van lockdown, thuisonderwijs en andere coronamaatregelen. De huidige groep 8-leerlingen gaan aan het eind van dit schooljaar naar het voortgezet onderwijs.

Begeleiding naar een nieuwe school

Met alle gezinnen zijn inmiddels gesprekken gepland en wordt de overstap naar een nieuwe school zo goed mogelijk begeleid door het team van De Dalk. De gezinnen met kinderen op De Dalk wonen verspreid binnen en buiten de dorpsgrenzen van Klarenbeek. In Klarenbeek blijft basisonderwijs behouden middels basisschool De Kopermolen (onderdeel van stichting SKBG). Deze school valt onder de gemeente Voorst. Openbaar basisonderwijs is mogelijk in de dorpen Oosterhuizen, Loenen en Beekbergen en uiteraard zijn er voor ouders verschillende mogelijkheden in of buiten de gemeente Apeldoorn.

Team en MR

Het team van De Dalk en de MR zijn geïnformeerd door Fred Berends, voorzitter college van bestuur van Leerplein055. De teamleden die werkzaam zijn op De Dalk blijven in dienst van Leerplein055. Het team van De Dalk heeft een enorme inspanning geleverd om goed onderwijs te verzorgen en zal zich ook blijven inzetten voor goed onderwijs en helpen bij een zorgvuldige overdracht van leerlingen die naar andere scholen gaan.