Stedendriehoek

Bakker in gesprek met de minister-president

APELDOORN – NBOV-bestuurslid en bakker Peter van der Wal was samen met twee collega-ondernemers uit andere branches te gast op het Binnenhof. Met minister-president Rutte sprak hij in het Torentje onder andere over de opleiding tot (banket)bakker.

Ter gelegenheid van de Dag van de Ondernemer op 17 november waren drie ondernemers uitgenodigd voor een gesprek met de minister-president. Rutte vroeg Van der Wal vooral naar het beroepsonderwijs. “De aandacht moest natuurlijk worden verdeeld over de aanwezige ondernemers. De premier is niet alleen een prettige gesprekspartner; hij beschikt ook over veel kennis van zaken. We spraken kort over mijn bedrijf, maar daarna ging het meteen de diepte in”, vertelt Van der Wal. “Ik uitte de zorg die we als bakkerijsector hebben over het mbo. Dat is, mede door het competentiegerichte onderwijs, veel algemener geworden en dat gaat ten koste van de vakkennis.”

Rutte vroeg zich af hoe dat kan, omdat de sector immers het vaktechnische deel van de opleiding invult. “De regelgeving bepaalt echter hoeveel tijd er tijdens de opleiding beschikbaar is voor het opdoen van vakinhoudelijke kennis”, zegt Van der Wal. “Natuurlijk is het belangrijk dat leerlingen een brede basisopleiding krijgen, met voldoende aandacht voor Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap. En je merkt als leerbedrijf dat ze, mede door die algemene kennis, gemakkelijk zaken oppakken en vlot meedraaien. Maar tijdens de opleiding is er te weinig tijd beschikbaar voor de vaktechnische aspecten van het bakkersvak.”

“Er wordt ten onrechte van uitgegaan dat leerlingen die vakkennis allemaal in de praktijk kunnen opdoen, zeker omdat ze meestal maar bij één bedrijf stage lopen”, vervolgt Van der Wal. “Dat is een smalle basis en dat gaat ten koste van de creativiteit. Je merkt het ook wanneer iets anders loopt dan verwacht – als ingrediënten anders zijn door een nieuwe oogst, of als het buiten warmer of kouder is dan gebruikelijk. Jonge bakkers hebben vaak geen idee hoe ze daarmee bij de bereiding van producten moeten omgaan, omdat ze de echte vakkennis missen.”

Van der Wal heeft bij Rutte aangegeven dat hij vreest dat veel kennis op termijn verdwijnt. De minister-president zegde toe een gesprek te regelen met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven. Van der Wal: “Ik weet nog niet hoe en wanneer dat gesprek zal plaatsvinden, maar als sector hebben we zeker een duidelijk signaal afgegeven.”