Stedendriehoek

Apeldoornse stichting omarmt begraafplaats

Toegankelijkheid en onderhoud zijn door vele partijen op diverse manieren in de afgelopen jaren kenbaar gemaakt bij de gemeente Apeldoorn, de eigenaar van de Gemeentelijke Begraafplaats Soerenseweg Apeldoorn.

Via de politiek is opgeroepen om extra geld uit te trekken voor achterstallig onderhoud op deze ‘oase van rust’. Tevens het in stand houden van de cultuurhistorische waarde van dit ‘Stenen Archief’. Dit resulteerde najaar 2018 in de gegeven opdracht aan de adviseur Fysieke Leefomgeving om in gesprek te gaan met gemeente, inwoners en externe partijen die op de een of andere manier betrokken zijn bij de begraafplaats.

Om blijvend voor de toekomst van deze unieke Rijksmonumentale plek iets te betekenen, is de wens geuit door de gemeente om een stichting in het leven te roepen en deze financieel te ondersteunen. Onlangs zijn de statuten van de Stichting Vrienden Gemeentelijke Begraafplaats Soerenseweg Apeldoorn bij de notaris gepasseerd, zodat alle betrokken partijen de mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan de instandhouding, de ontwikkeling en het gebruik van de begraafplaats.

Doelstellingen

Doelstellingen van de stichting zijn: uitdragen van de unieke historie en status als Rijksmonument van de begraafplaats; uitdragen van de bijzondere flora en fauna/biodiversiteit; gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de ruimtelijke structuur aan het college van burgemeester en wethouders; versterking van de betrokkenheid en toename van het gebruik, passend bij de plek; creëren van nieuwe mogelijkheden voor invulling van het aulagebouw; bestaande activiteiten op de begraafplaats te promoten.

De rol van de gemeente zal zich toespitsen op die van overlegpartner van het stichtingsbestuur, ondersteuner bij activiteiten en zorgdrager voor het dagelijks beheer, het onderhoud en het begraven.

De stichting heeft zich aangesloten bij het Erfgoed Platform Apeldoorn en zal een ANBI-status aanvragen. Het bestuur bestaat uit José Baltus als secretaris, Naomi Hoogenberg als penningmeester en André Staal als voorzitter. Momenteel wordt nog gewerkt aan een website www.begraafplaatssoerenseweg.nl. Voorlopig e-mailadres is info@wijkraaddesprengen.nl, met als contactpersoon André Staal.