Stedendriehoek

Apeldoornse Jongerenraad 2.0 van start gegaan

Door: Vera de Vries
Woensdag 10 maart was de eerste online bijeenkomst van het project jeugdparticipatie Apeldoorn. In totaal hebben zich zestig jongeren aangemeld waarvan zo’n 50 bij de online bijeenkomst aanwezig waren. Deze stond vooral in het teken van het bedenken van onderwerpen waar jongeren zich graag mee bezig willen houden binnen gemeente Apeldoorn.

Het project is opgehangen aan drie verschillende pijlers: het informeren en betrekken van jongeren via gastlessen en sociale media, de initiatiefpijler die het mogelijk maakt voor jongeren om een initiatief in te dienen en de jongerenraad 2.0. Aankomend jaar wordt hiermee proefgedraaid. We spraken met drie enthousiaste jongeren.

Miray Demir (18) zegt de eerste bijeenkomst als heel leuk te hebben ervaren. ‘‘Ik wil graag de jongerenraad in omdat ik het een en ander wil veranderen in het onderwijs. Ik vind het belangrijk dat het makkelijker wordt om van niveau te veranderen op het voortgezet onderwijs omdat ik daar zelf slechte ervaring mee heb gehad. Ook vind ik dat jongeren niet genoeg gerepresenteerd worden in Apeldoorn. Ik merk dat volwassenen veel inspraak hebben in wetgeving die jongeren aangaat. Door mee te doen aan dit initiatief hoop ik ook zelf mijn inbreng te kunnen hebben. Tijdens de eerste online bijeenkomst heb ik verhalen van anderen gehoord waar ik mij ook graag voor wil inzetten. Ik hoop dat de bijeenkomsten binnenkort ook weer fysiek kunnen plaatsvinden. Dan is er meer interactie en dan kunnen wij onze ervaringen met elkaar delen en elkaar misschien helpen. Ongeacht of wij zelf met de onderwerpen te maken hebben.’’

Volgens Dennis Nijzing, projectleider van het initiatief jeugdparticipatie, onderscheidt dit project zich op een aantal manieren van andere politieke jongerengroepen: ‘’Wij proberen het beeld dat mensen hebben bij een jongerenraad langzaam te veranderen. Dat beeld is vaak heel erg op politiek gericht. Wij willen juist dat het project aantrekkelijk is voor een bredere groep jongeren, dus ook voor jongeren die ook niet perse van politiek en debatteren houden. Dit doen wij door vooral aan de jongeren te vragen wat zij willen. Voor jongeren die van politiek en debatteren houden, kunnen wij bijvoorbeeld een debatmasterclass houden of ze in contact proberen te laten komen met raadsleden. Een ander idee zou zijn om jongeren door middel van een spelvorm mee te kunnen laten denken over het maken van beleid.’’

Julia Algra (13) is al druk bezig met haar ideeën uit te werken in gemeente Apeldoorn. In Park Zuidbroek wordt mede door haar creatieve inbreng een skatebaan gerealiseerd. En ze heeft nog meer ideeën: ‘’Er zijn heel veel plekken voor kinderen jonger dan tien maar helaas bijna geen plekken voor kinderen van twaalf jaar en ouder. Overal waar je komt zie je glijbanen en dat is niet per se leuk voor kinderen van twaalf jaar en ouder. Ik vind dat daar wel verandering in moet komen. Het is ook belangrijk om te denken aan het milieu. We zijn niet de enige op de aarde dus wij moeten ook denken aan de dieren. Basketbalvelden en voetbalvelden zie ik wel veel in Apeldoorn, dus sportplekken zijn er gelukkig wel. De eerste online bijeenkomst was heel leuk. Het was niet te lang en ik vond het vooral leuk om naar anderen te luisteren en vragen te beantwoorden.’’

Jitse Beuker (17) heeft er eveneens zin in en is erg positief over de toekomst van de jongerenraad. ‘’Ik houd heel erg van ‘het debat.’ Zelf studeer ik momenteel bestuurskunde, dus dit initiatief ligt mooi in het verlengde van mijn studie. De jongerenraad is een mooie kans om aan mijzelf te werken, omdat ik het soms nog best spannend vind om voor groepen te praten. Dit is een goede gelegenheid om dat te leren. Bovendien vind ik het heel belangrijk dat de stem van jongeren gehoord wordt. Dit initiatief is een mooie stap omdat je vanuit de jongerenraad een lijntje kan leggen naar de gemeenteraad. De drempel om je mening te geven wordt op die manier ook lager. Iedere stem telt, dus waarom zou je een groep vergeten? We zijn immers een democratie en daarin moeten wij als jongeren ook vertegenwoordigd worden.’’