Stedendriehoek

Apeldoornse fracties willen meer inspraak op provinciaal plan voor inperken recreatie: ‘Wandeling in natuur voelt straks als bezoek aan de Efteling’

De Veluwe trekt veel publiek, zowel inwoners uit de wijken en dorpen van Apeldoorn als toeristen en dagjesmensen van elders. De provincie Gelderland maakt zich zorgen om de kwetsbare dieren en planten op de Veluwe. Het evenwicht tussen natuur en recreatie is uit balans, vindt de provincie. Het Gelderse project ‘Recreatiezonering’ moet die balans terugbrengen. Op de Veluwe komen duidelijke zones voor diverse gebruiksvormen, zoals zones waar de natuur rust krijgt of bijvoorbeeld wandelaarsgebieden. Meer hierover is te vinden op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl

De gemeente Apeldoorn is gevraagd mee te werken aan dit provinciale zoneringsproject, waaraan ook inwoners, ondernemers en organisaties meedoen. De provincie heeft de gemeenteraad op 27 mei tijdens de Politieke Markt Apeldoorn bijgepraat over de Recreatiezonering. In de gemeenteraad blijven vragen leven over dit provinciale project, vooral over de consequenties voor Apeldoorn.

De gemeenteraad heeft daarom op donderdag 15 juli een bijeenkomst geagendeerd over dit thema. Deze sessie van de Politieke Markt, die start om 19.00 uur, heeft twee doelen. Eerst zou de gemeenteraad graag praten met lokale inwoners, organisaties en ondernemers die te maken hebben met Recreatiezonering. Zo wil de gemeenteraad zich informeren. Daarna volgt een politiek gesprek waaraan de raadsfracties en het college van burgemeester en wethouders meedoen.

Waarom deze politieke bespreking met B en W en niet direct met de provincie? B en W onderhouden namens de gemeente Apeldoorn het contact met de provincie. Zij kunnen standpunten over Recreatiezonering van de gemeenteraad doorgeven. Verder houdt het provinciebestuur zelf politieke besprekingen over dit thema; dan vergaderen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten met elkaar.

Peter Messerschmidt (Foto: Rob Voss)

Peter Messerschmidt, fractievoorzitter van Lokaal Apeldoorn, zegt bepaald niet in z’n sas te zijn met het provinciale plan. “Het lijkt er verdacht veel op dat de provincie dit project er even tussendoor fietst. Alsof het onze gemeente en de inwoners niet aangaat! Maar dit plan heeft een enorme impact: waar is er straks nog wel ruimte om van de natuur te genieten, waar kunnen we nog recreëren, waar kan ik met mijn hond naartoe. De Veluwe is onze achtertuin!”

Het woord Recreatiezonering alleen al, Messerschmidt gruwt ervan. “Er wordt straks op postzegelniveau bepaald waar spreekwoordelijk, of zelfs ook letterlijk, een hek omheen gaat. Daar mogen we dan niet meer komen omdat we een bedreiging vormen voor planten en dieren. Graag wil ik meteen duidelijk stellen dat ook Lokaal Apeldoorn voorstander is van de bescherming van de natuur en bepaalde leefgebieden. Echter proef ik uit het provinciale plan een onderliggend wantrouwen jegens de mensheid: dat wij mensen per se slecht zijn voor planten en dieren.” Als voorbeeld noemt hij het 250 hectare grote Natuurpark Berg & Bos, waar ook sluiting van bepaalde zones dreigt. “Dat hebben we, ook met veel geld ‘uit Europa’, aangepast met wandelroutes en dergelijke. Dit moet ook in de toekomst gewoon ons Stadspark blijven, zonder meer. Geen wandelpaden afsluiten en dergelijke omwille van een diertje dat dan mogelijk in zijn leefgebied wordt aangetast.”

Bovendien, en dat vindt Lokaal Apeldoorn echt een belangrijk aandachtspunt: “In het voorbije coronajaar zal het inderdaad in diverse natuurgebieden drukker zijn geweest dan normaliter het geval is. Dat komt ook doordat de mensen nergens anders heen konden. Dus die toegenomen recreatiedruk op de natuur kan ook een ‘momentopname’ zijn die in het plan Recreatiezonering tot vervelende consequenties kan leiden. Want als bepaalde gebieden straks worden afgesloten, is dat dan voor tijdelijk of voor altijd?”

De fractievoorzitter begon er zijn betoog al mee: in zijn optiek stapt de Provincie Gelderland te snel en makkelijk over de Apeldoornse belangen heen. “En zo ook over die van andere gemeenten. Veel mensen laten hun hond uit op Het Leesten, daar is dit bos ook voor bedoeld. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Echter, als bepaalde gebieden worden afgesloten voor recreatie, zullen nog meer mensen min of meer gedwongen uitwijken naar Het Leesten. Dan wordt het daar wellicht te druk. En wat dan? Verkeersregelaars inzetten, betaald parkeren? Dat willen we toch ook niet? Om al deze redenen willen we met de gemeenteraad meer tijd om de provincie – via het college van B en W uiteraard – een passend antwoord te geven. En daarin laten we de inspraakronde van de inwoners en ondernemers op 15 juli serieus meewegen.”

Jenny Elbertsen (Foto: Rob Voss)

Jenny Elbertsen, fractievoorzitter van de VVD, spreekt hardop haar zorgen uit over het voorliggende plan van de Provincie Gelderland en vooral ook de tijdlijn die ermee gemoeid gaat. “Dat viel me meteen op: de provincie geeft aan dat de inspraak op het project Recreatiezonering pas aan het begin staat, maar vervolgens krijg je sterk de indruk dat alle te nemen maatregelen al vastliggen! Nee, het toerisme mag de natuur niet verpesten, daar is de VVD het hartgrondig mee eens. Maar de Veluwe is onze achtertuin, daar recreëren wij Apeldoorners ook zelf. Dan hebben wij er toch ook wel iets over te zeggen?”

Elbertsen heeft het vaker verteld: “Ik ben opgegroeid op de Hoog Buurlose heide, tussen de schapen. Er waren daar veel kleine paden waar je heerlijk kon rondstruinen en genieten van alles wat de natuur te bieden heeft. Dat dreigt nu te verdwijnen. Als het aan de provincie ligt, blijft er steeds minder ruimte over om in de natuur te recreëren en krijg je met al die afgebakende zones een soort Efteling-gevoel!”

Elbertsen zag de bui van het plan al langere tijd hangen en kwam meteen in actie. Aanvankelijk met Elbert Mulder van het CDA, waarna eind mei – na de presentatie van het plan tijdens de Politieke Markt – ook de ChristenUnie en Lokaal Apeldoorn zich in het ‘actiecomité’ meldden. “De hamvraag is: welke invloed hebben de inwoners en ondernemers van Apeldoorn nog op de besluitvorming van de provincie? Is er inderdaad nog brede inspraak mogelijk op het plan of gaat het nog slechts om punten en komma’s?”

Het proces van het minder toegankelijk maken van natuurgebieden is al langer aan de gang, constateert de fractieleider van de Apeldoornse VVD. “Ook de Klompenpaden, die prachtige wandelroutes door bossen en andere natuur, zouden hierdoor zomaar kunnen verdwijnen. En wat gebeurt er vervolgens? De zones waar je nog wel mag recreëren, raken dan overbelast. Naar onze mening moeten de inwoners van Apeldoorn meer invloed hebben op hoe zij leven en waar ze hun hond uitlaten.”

Als ondernemerspartij bij uitstek wil de VVD uiteraard ook niet voorbijgaan aan de gevolgen van het provinciale plan voor de toeristische sector. “Daar zijn veel banen mee gemoeid en het draagt flink bij aan onze lokale economie. Je zult maar met je uitspanning zitten in een gebied dat straks wordt afgesloten voor recreatie. Wij hebben de voorbije periode ook al tussentijdse gesprekken gevoerd met de horeca- en recreatiesector over de provinciale plannen. En welke gevolgen hebben deze plannen voor de Omgevingsvisie die momenteel volop onder de aandacht is?”

Als enthousiast ‘paardenmeisje’ kent Elbertsen de zogenoemde Ruiterroutes op haar duimpje. “Maar dat niet alleen: de mountainbikeroutes, het sporten in de parken, de hele buitenbeleving is belangrijk. Moeten we dat straks allemaal opgeven en voelt een wandeling in de natuur als een bezoek aan de Efteling. Dan komt er misschien een tijd dat je aan de kinderen moet gaan uitleggen wat natuur is…”

Apeldoornse betrokkenen die 15 juli over hun ervaringen met Recreatiezonering willen praten met de gemeenteraad, kunnen zich aanmelden via otgriffie@apeldoorn.nl o.v.v. Politieke Markt ‘Recreatiezonering’. Ook schriftelijke reacties zijn welkom op dit e-mailadres of anders via Gemeenteraad Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.

Zomerreces gemeenteraad

Op 15 juli is de laatste Politieke Markt voor de zomervakantie. De vakantie van de gemeenteraad is tot donderdag 2 september. Dan zien we u graag weer bij de vergaderingen van de raad. Een mooie zomer toegewenst en graag tot 2 september!