Stedendriehoek

Apeldoorn Trofee krijgtnvervolg in deze krant

APELDOORN – Na vijf mooie jaren heeft de jury van de Apeldoorn Trofee besloten te stoppen met het toekennen van deze prijs en het organiseren van een jaarlijks dankjewel-moment voor de Apeldoornse vrijwilligers. Haar bewondering en waardering voor het vele vrijwilligerswerk in Apeldoorn is in de afgelopen jaren toegenomen, maar de jury is van mening dat het na vijf jaar tijd is voor een andere aanpak.

Met een gerust hart nemen de juryleden afscheid van de Apeldoorn Trofee en ze zijn blij met het initiatief van Nieuwsblad Stedendriehoek, dat vrijwilligersorganisaties en -initiatieven wil inspireren om zich te melden voor de maandelijkse vrijwilligerspagina in dit huis-aan-huisblad. Met het overhandigen van een trofee door Henk van der Ziel (initiator/voorzitter Apeldoorn Trofee) aan Frank Boekema (directeur/eigenaar Nieuwsblad Stedendriehoek) is de nieuwe aanpak een feit (zie foto).

 

Particulier initiatief

Dankzij sponsoring heeft de jury vijfmaal een Apeldoorn Trofee kunnen en mogen uitreiken en een dankjewel-moment kunnen organiseren. Vóór 2011 was er een vrijwilligersprijs onder de naam Louise de Brauw Prijs, verzorgd door de gemeente Apeldoorn. Na de gemeentelijke bezuinigingsronde in 2011 is het een particulier initiatief geworden en is het Apeldoorn Trofee gaan heten. “Met enthousiasme hebben we als jury op persoonlijke titel er invulling aan gegeven”, memoreert Van der Ziel. “Mooie uitreikingen hebben we dankzij sponsoren kunnen organiseren tijdens een filmavond in Park Berg en Bos, een middagje Apenheul of een avondje Orpheus.” De winnaars in de afgelopen vijf jaar waren Scouting Hertog van Gelre (2012), Stichting Speelgoedbank De Schatkist (2013), Restaurant voor dak- en thuislozen De Franciscustafel (2014), Logeerhuis van Sint Nicolaas (2015) en Hospice Apeldoorn (2016).

 

Van der Ziel: “Aan het doel dat de jury voor ogen had om meer aandacht te genereren voor het vrijwilligerswerk in Apeldoorn, heeft zij naar haar idee een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Onder andere zijn de media in Apeldoorn meer aandacht gaan besteden aan het vrijwilligerswerk en merken we dat organisaties haar vrijwilligers steeds meer op een of andere manier in het zonnetje zetten. Vanwege dit mooie resultaat heeft de jury besloten om geen tweede termijn van vijf jaar in te gaan. De juryleden waren Dikky Jongman, Truus Kremer, Rianne Burgers, Rob Goedkoop, Bas Hidding, Richard Klein, Marc Looijen, Paul Blokhuis en Henk van der Ziel.

 

Vrijwilligerspagina in krant

Zoals gezegd: als opvolger van de Apeldoorn Trofee gaat Nieuwsblad Stedendriehoek maandelijks een pagina wijden aan vrijwilligerswerk en -initiatieven binnen de gemeente. Organisaties en vrijwilligers mogen zich aanmelden via e-mailadres redactie@stedendriehoek.net. Zij dienen daarbij in elk geval te vermelden de naam van de organisatie of vrijwilliger, een motivatie voor inzending en het telefoonnummer waarmee de redactie contact kan opnemen.