Stedendriehoek

Apeldoorn brengt groenenstructuren overzichtelijk in beeld

APELDOORN – De gemeente Apeldoorn heeft de groene hoofdstructuur in stad, dorpen en buitengebied in beeld gebracht op de Groenstructuurkaart Apeldoorn.

De nieuwe Groenstructuurkaart geeft voor de gehele gemeente aan welke groene gebieden de gemeente extra wil beschermen en waar de gemeente geen snippergroen wil verkopen. Ook staat op de kaart waar bomen gekapt mogen worden zonder vergunning en waar de Wet natuurbescherming van kracht is. Voor het stedelijke gebied bestond deze kaart al. Nu zijn ook het buitengebied en de dorpen toegevoegd. De kaart ligt tot en met 1 februari ter inzage. Iedere inwoner heeft de mogelijkheid om een reactie te geven.

Wethouder Mark Sandmann (zie foto) over de nieuwe kaart: “Met de Groenstructuurkaart hebben we nu een overzicht van de gebieden die we extra willen beschermen en herstellen. Apeldoorn dankt een groot deel van haar identiteit aan haar groene uitstraling en kwaliteit. De uitgestrekte bossen en heidegebieden op de Veluwe, de beken en sprengen, onze klassieke en eigentijdse stadsparken: samen vormen ze een sterk maar ook kwetsbaar systeem. Iets om trots op te zijn en te koesteren.”

Na de inspraakperiode biedt het college de Groenstructuurkaart aan de gemeenteraad aan. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad de kaart in april. Na de vaststelling gebruikt de gemeente de kaart voor het beoordelen van aanvragen voor bomenkap en het maken van nieuwe bestemmingsplannen. De kaart is digitaal beschikbaar via www.apeldoorn.nl/terinzage onder ‘beleidsnota’s’.