Stedendriehoek

Amnesty gebruikt de pen als wapen

APELDOORN – Het schrijven van brieven naar staatshoofden en andere autoriteiten voor (gewetens)gevangenen en om mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen, is al jaren een kernactiviteit van Amnesty International. Belangstellenden zijn welkom op woensdag 16 maart van 19.30 tot 21.00 uur aan Rozenlaan 10 te Apeldoorn. Er zijn voorbeeldbrieven om over te schrijven.

De brieven zijn gericht aan diverse landen. Colombia: met een oproep aan de autoriteiten onderzoek te doen naar de dood van Kevin Agudelo die op 3 mei 2021 deelnam aan een vreedzame wake. Veiligheidstroepen traden hard tegen hen op, schoten met scherp. Drie jongeren, onder wie de 22-jarige Kevin, kwamen om het leven.

Nigeria: waar op 29 januari 2022 bulldozers honderden huizen in de sloppenwijken van Port Harcourt met de grond gelijk maakten waardoor duizenden mannen, vrouwen en kinderen dakloos en ontredderd achterbleven. Gedwongen huisuitzettingen zijn onwettig en onrechtvaardig. We roepen de autoriteiten op te stoppen met de ontruimingen en slachtoffers van gedwongen huisuitzettingen te compenseren.

Zimbabwe: voor de 28-jarige politiek activist Makomborero Haruzivishe die zich uitspreekt tegen wanbestuur, corruptie en ontvoeringen door de regerende partij. Dat is de autoriteiten een doorn in het oog. Er lopen momenteel drie aanklachten tegen hem. In de brief wordt de autoriteiten opgeroepen om de aanklachten tegen Haruzivishe onmiddellijk in te trekken. Voor meer informatie: www.amnestyapeldoorn.nl