Stedendriehoek

Actuele informatie over het coronavirus (COVID-19)

STEDENDRIEHOEK – Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Steeds meer landen sluiten de grenzen en nemen aanvullende maatregelen om het virus te stoppen. Ook in Nederland ligt het openbare leven zo goed als stil. Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Hotels en winkels in Nederland zijn op dit moment nog geopend.

Terwijl Europa volop strijdt tegen het coronovirus, is de situatie in China aan het verbeteren. Kledingwinkel H&M heeft de meeste winkels in China weer geopend, terwijl het concern in andere (Europese) landen steeds meer winkels tijdelijk sluit. In Nederland gelden op dit moment maatregelen die verdere verspreiding van het virus tegen moeten gaan.

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca en sport

De maatregelen die op dit moment gelden
-Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april.
Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo.
Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.

-Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht sinds tot en met maandag 6 april.

-Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops zijn gesloten tot en met maandag 6 april. Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Als je last hebt van milde gezondheidsklachten moet je ook al thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden.
Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Waarom gaan de scholen nu wel dicht?
Afgelopen dagen is duidelijk geworden dat steeds meer scholen er niet in slagen om hun school open te houden. Dit komt omdat onderwijspersoneel en kinderen preventief thuis of ziek zijn en de scholen te maken hebben met leraren en ouders die zich zorgen maken. Volgens het kabinet vraagt dat nu om duidelijke keuzes. Daarom is er in overleg met de onderwijssector en de kinderopvang besloten om de scholen te sluiten tot en met 6 april. Het gaat om het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. Met uitzondering van de kinderen waarvan de ouders in cruciale beroepsgroepen werkzaam zijn. Voor die kinderen is er opvang op school en het kinderdagverblijf, zodat ouders kunnen blijven werken.

Wat gaat er in deze 3 weken gebeuren in het onderwijs?
Docenten en onderwijspersoneel dat niet ziek is, kunnen gewoon naar school. Zij zijn nodig voor de opvang van kinderen van de ouders die werken in cruciale beroepsgroepen en ook om het onderwijs op afstand te organiseren voor kinderen die thuis zitten. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Welke kinderen worden wel opgevangen op school?
Kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen worden opgevangen door school (of door de kinderopvang als zij jonger zijn dan 4 jaar).

Hulp voor ondernemers
Veel ondernemers ondervinden problemen als gevolg van het coronavirus. Minder inkomsten of zelfs tijdelijk de zaak moeten sluiten zijn aan de orde van de dag op dit moment. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen.

Heb je ondernemersvragen over het coronavirus? Neem dan contact op met Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur).

Veel voorkomende vragen vanuit werkgevers
Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?    
Het advies aan werkgevers is om werknemers tot en met 6 april zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is. Probeer anders in elk geval de werktijden zo veel mogelijk te spreiden.

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie/kantoor weigeren?
Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan de toegang weigeren tot de werkplek daarbij horen.

Wat kan ik doen om de kans op besmettingen op mijn werklocatie te verkleinen?
Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen: Zorg dat u en anderen om u heen regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek. Zorg dat u en anderen om u heen hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen en gooi ze direct weg. Geen handen schudden.

Kan ik als werkgever werktijdverkorting aanvragen?
Werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus valt daar ook onder. Voor algemene vragen over de regeling kun je terecht bij de Kamer van Koophandel via 0800-2117 of op kvk.nl/coronaloket.

Vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het RIVM via 0800-1351.
Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

Bron: RIVM en Rijksoverheid