Stedendriehoek

Aanpassingen maatregelen Apeldoorn binnenstad

Door COVID-19 is er ruimte nodig in de binnenstad. Daarom zijn er door gemeente Apeldoorn op diverse plekken looproutes aangebracht en geldt er een algeheel fietsparkeerverbod. “Deze week veranderen er enkele zaken wat betreft de maatregelen in de binnenstad”, geeft het Centrummanagement aan. Hieronder lees je wat er precies verandert.

Looprichting Hoofdstraat

Op zaterdagen is de Hoofdstraat tussen de Oranjerie en het Raadhuisplein gescheiden met behulp van dranghekken, waardoor twee looprichtingen ontstaan. Deze looprichtingen blijven tot en met september van kracht, maar de dranghekken maken plaats voor markeringen op straat. Deze week (op woensdag of donderdag) wordt er markering op de straat gespoten. Denk aan een lijn in het midden en pijlen aan de zijkant. De gemeente gaat er vanuit dat de consument zich als vanzelfsprekend aan de looprichting houdt en dranghekken om die reden niet meer nodig zijn.

Pop-up fietsenstallingen

In de enquête van begin juni gaf een meerderheid aan tevreden te zijn met het verbod op het plaatsen van fietsen in het winkelgebied. Daarbij werd echter ook vaak de opmerking gemaakt dat het wenselijk zou zijn als mensen, voor een korte boodschap, dichter in de buurt van de winkels kunnen parkeren, zonder dat dit ten koste gaat van het straatbeeld en ruimte voor het winkelend publiek.

“Hierover zijn we vanuit Centrummanagement met de gemeente in gesprek gegaan en na een ronde met de verkeersspecialisten van de gemeente zijn we gekomen tot een aantal pop-up fietsenstallingen aan de rand van het winkelgebied. De pop-up fietsenstallingen komen op plekken waar ruimte is, of waar het toch al niet te handhaven is en sowieso al veel fietsen (vaak rommelig) geparkeerd worden.”

Flyers met overzicht fietsenstallingen

De gemeente stelt voor alle ondernemers in de binnenstad flyers beschikbaar met een overzicht van alle fietsenstallingen en voorzieningen per stalling. Klanten kunnen hier gebruik van maken, als zij niet weten waar ze het best hun fiets kunnen parkeren.