Stedendriehoek

Aan de slag met hoogstamboomgaarden

APELDOORN – Hoogstamboomgaarden horen thuis in het landschap van de gemeente Apeldoorn. In deze boomgaarden vind je nog oude fruitrassen, die belangrijk zijn voor de natuur. Het is belangrijk om deze boomgaarden te behouden, en dat kan door ze goed te snoeien.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) verzorgt een meerdaagse opleiding voor vrijwilligers om tot een zelfstandige Hoogstambrigade te komen. De opleiding start op woensdagavond 18 januari 2023 met een informatieavond bij de Wenumse Watermolen aan Oude Zwolseweg 160 in Wenum-Wiesel. Aanmelden voor de informatieavond en de cursus kan via de website van SLG: slgelderland.nl/projecten/hoogstambrigade-apeldoorn.
Hoogstamboomgaarden zijn bijzondere landschapselementen: mooi om te zien, heerlijk om van te plukken en met grote ecologische en cultuurhistorische waarde. Door goed te snoeien behouden we hoogstambomen. De deelnemers leren tijdens de opleiding hoe dat werkt. Zo leren ze over het snoeien van de fruitbomen in de zomer en winter, het herstellen van oude hoogstamboomgaarden, bijvriendelijk boomgaardbeheer en de aanplant van jonge fruitbomen. Adviseur Ruud Borkes van SLG geeft de opleiding. Deze bestaat uit vier theorieavonden en vier praktijkochtenden. Deze dagen zijn verdeeld over de seizoenen. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar het is niet vrijblijvend: als tegenprestatie vraagt de organisatie aan de nieuw opgerichte Hoogstambrigade om zelfstandig aan de slag te gaan in diverse boomgaarden in de gemeente Apeldoorn.