Politiek

VVD en FvD niet blij met beperkingen voor automobilisten

Een paar weken geleden had de gemeenteraad een bijeenkomst over mobiliteit in Apeldoorn. De bijeenkomst ging onder andere over deelauto’s en -scooters, laadpalen voor elektrische auto’s, parkeren en verkeersveiligheid.

In de beleidskaders Verkeersvisie 2016-2030, Omgevingsvisie Woest Aantrekkelijk Apeldoorn 2040 en de Visie op Mobiliteit in het Stadspark van Apeldoorn 2021 worden hierover op hoofdlijnen kaders gesteld. De vier genoemde mobiliteitsonderwerpen kennen elk hun eigen status en dynamiek binnen de gemeente en in de mobiliteitswereld in het algemeen. Wel hebben de onderwerpen allerlei raakvlakken met elkaar. Stefanie Hilferink, raadslid voor de VVD, en Vivian Oosterhoff, fractievoorzitter van het Forum voor Democratie, vertellen op deze pagina wat voor hen en hun fracties van wezenlijk belang is voor het mobiliteitsbeleid.


 

Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

Vivian Oosterhoff, fractievoorzitter van het Forum voor Democratie, praat graag over het mobiliteitsbeleid, vanuit haar achtergrond in de verkeers- en vervoersplanologie. En ze is meteen heel duidelijk: “Deelmobiliteit, ik ben er geen voorstander van. Typisch weer zo’n geval van de overheid die zich met lokaal beleid bemoeit. In Apeldoorn is het project met de elektrische deelscooters mislukt, en wat het FvD betreft gaan wij als gemeentebestuur geen regie meer voeren over een dergelijk project, laat staan het financieren!”

Hetzelfde geldt volgens haar voor de elektrische deelauto’s. “Het inschrijven hiervoor lukte veel inwoners al niet, de auto’s stonden vaak stil. Het probleem met deelmobiliteit is voor mij ook dat deze vorm van vervoer bovenop het reguliere verkeer komt, niet in plaats van. En het is al zo druk op de weg, het huidige verkeersnetwerk kan dat niet aan. Het Forum ziet daarom liever ook geen enkele vorm van deelmobiliteit meer, en mócht het weer terugkomen, dan via marktwerking tegen een realistische prijs.”

Oosterhoff heeft met lede ogen moeten aanzien hoe het openbaar vervoer in de gemeente Apeldoorn is afgeschaald. “Achterlijk afgeschaald, schrijf dat maar op! Veel oudere mensen en mensen die slecht ter been zijn, kunnen nu simpelweg niet meer gaan en staan waar ze willen, gewoon omdat zoveel buslijnen zijn geschrapt. Dát had de overheid beter moeten regelen.” Net als de VVD, bij monde van Stefani Hilferink op deze pagina, vindt ook Vivian Oosterhoff dat de auto binnen Apeldoorn tot ‘macchina non grata’ is veroordeeld. “Alles wat loopt of fietst moet hier voorrang krijgen. Onze slogan bij de gemeenteraadsverkiezingen was: ruim baan voor de automobilist. En dan moet het niet zo zijn dat de auto’s overal maar 30 kilometer per uur mogen rijden; er zijn genoeg trajecten waar 60 makkelijk kan!”

Apeldoorn Gemeenteraad Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

Tot slot vestigt de fractievoorzitter graag de aandacht op de laadpalen. Ze is er, eufemistisch uitgedrukt, geen fan van. “En daarmee tegelijkertijd ook niet van elektrische auto’s. Die dingen zijn al veel zwaarder dan ‘gewone’ auto’s, en zorgen daardoor voor een grotere belasting van het wegdek. Bovendien worden ze veelal gebruikt als dure lease-auto voor de bovenlaag van de bevolking en daar is ook nog subsidie voor! Aan mensen met een kleinere portemonnee wordt daarmee voorbij gegaan. Dat is één. Daarnaast denk ik dat ons energienetwerk geen grote hoeveelheden laadpalen aankan. Waar halen we eventueel al die energie vandaan? Verder staan ze vaak in de weg voor voetgangers of anderszins. Laadpalen op eigen terrein? Prima, maar niet lukraak bij huizen waar er geen ruimte voor is…”


 

Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

Stefani Hilferink, raadslid voor de VVD, legt binnen het mobiliteitsvraagstuk graag de nadruk op de verkeersveiligheid in de gemeente Apeldoorn. En dan met name ook de situatie in de binnenstad, waar de automobilist in de optiek van haar fractie lelijk het haasje is. “Wij zetten vooral onze vraagtekens bij de opvatting dat 30 kilometer per uur rijden in plaats van 50, de verkeersveiligheid automatisch vergroot. Veiligheid in het verkeer is een zaak voor alle deelnemers: automobilisten, fietsers en voetgangers.”

Stefani kent de platitudes die er leven rond haar partij maar al te goed: “De VVD wil hard rijden. Maar we willen alleen maar harder rijden als dat ook veilig kan. Het is toch ook de bedoeling dat de binnenstad voor iedereen goed bereikbaar is? Wel, niet iedereen kán nog fietsen en is daarom afhankelijk van de auto. Wanneer je bijvoorbeeld in het buitengebied woont en je kinderen zitten in de binnenstad op – misschien wel verschillende – scholen, dan is de auto veelal de enige oplossing. Want je wilt ook dat ze er op tijd zijn, toch? We willen in Apeldoorn toch een gezinsstad zijn? Daar hoort dat ook bij. Een deel van het centrum autoluw, geen probleem. Maar je moet nu werkelijk óveral stapvoets rijden, in de binnen- en buitenring van Apeldoorn.”

En dat vindt Stefani niet nodig. “Gevaarlijker dan 50 kilometer per uur rijden, vindt de VVD de vaak riskante uitgangen van parkeergarages. Bijvoorbeeld bij de winkelcentra Anklaar en de Eglantier steek je dan met de auto vrijwel meteen een fietspad over. Dat is pas echt link. Zoals ook de verkeerssituatie op de Sprengenweg gevaarlijk is, wanneer je met de auto deels over het fietspad moet om de bocht te nemen. Overdag in het volle licht gaat dat nog wel goed, maar in de schemer en bij regen of sneeuw is het moeilijk te zien hoor! En ook de kruising Hoofdstraat/Kanaalstraat is erg onveilig, met fietsers en voetgangers die van alle kanten komen, zelfs als je stapvoets rijdt. Fietsers rijden op hun e-bikes tegenwoordig ook al 25 kilometer per uur, en dat is voor andere verkeersgebruikers ook een veiligheidsaspect om serieus rekening mee te houden.”

Nee, het autogebruik in het centrum is voor Hilferink en haar fractie geen onaantastbare ‘heilige koe’. “Wij houden ook van een groene stad, net als iedereen, maar er moet wat ons betreft ruimte zijn voor álle verkeersdeelnemers, voor iets meer realiteitszin. De VVD heeft sterk de indruk dat de ideologie van een groene, duurzame stad het bij de raadsleden duidelijk wint van wat daadwerkelijk praktisch is.”


 

Ontmoeting over dak- en thuisloosheid

Elk kwartaal organiseert de gemeenteraad op donderdagavond De Ontmoeting. Dan zijn er geen officiële vergaderingen, maar praten raadsleden van alle veertien gemeenteraadsfracties met inwoners, ondernemers en instellingen in Apeldoorn. Dat gebeurt meestal niet in het stadhuis, waar de raad normaal gesproken vergadert; de raadsleden en fractievertegenwoordigers gaan dan bijvoorbeeld op bezoek in een Apeldoorns dorp om te praten met de inwoners of ze gaan de binnenstad in.

Deze ontmoetingen zijn goed voor de raadsleden en fractievertegenwoordigers, want zij krijgen op een andere manier informatie over hoe het met de stad en de dorpen gaat dan uit beleidsstukken. Veel inwoners die tijdens een Ontmoeting raadsleden hebben gesproken, zijn ook enthousiast. Want hun problemen of ideeën worden gehoord door de mensen die het gemeentelijk beleid vaststellen.

De Ontmoeting is openbaar en toegankelijk voor iedereen. Wilt u er een keer bij zijn? Houdt via de agenda op deze pagina én via www.apeldoorn.nl/gemeenteraad in de gaten wanneer en waar de volgende Ontmoeting is!

De Ontmoeting op donderdag 2 februari gaat over dak- en thuisloosheid in Apeldoorn. De aanleiding voor deze bijeenkomst is de nieuwe Woonvisie waaraan nu wordt gewerkt. De gemeenteraad bespreekt de Woonvisie in de loop van 2023 een aantal keer om tegen de zomer een besluit te nemen over deze visie. Ook is eind 2022 het nationaal plan verschenen om dak- en thuislozen in 2030 een dak te hebben gegeven. Dat geeft ook genoeg aanleiding voor deze thema-ontmoeting. Het doel van de gemeenteraad is om beter geïnformeerd te raken over dak- en thuisloosheid door middel van gesprekken, kennismaking en ontmoeting met lokale initiatieven.