Politiek

Streep door parkeren op sportpark Berg en Bos

APELDOORN – De gemeenteraad van Apeldoorn heeft in de vergadering van afgelopen donderdag besloten definitief af te zien van de parkeerplannen op sportpark Berg en Bos. Zonder tegenstemmen werd besloten om het bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 niet vast te stellen. Hiermee komt een einde aan de twee jaar durende onzekerheid over de (gedwongen) verkoop van de velden 3 en 4.

Tijdens dit proces is door het bestuur van AGOVV stevig met de gemeente Apeldoorn van gedachten gewisseld over het (concept)bestemmingsplan. Daarnaast werd regelmatig informatief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de diverse wijkverenigingen en de SWMA (Stichting Werkgroep voor Milieuzorg Apeldoorn).

Vanaf afgelopen september zijn vertegenwoordigers van alle veertien fracties uit de gemeenteraad op het sportpark langs geweest voor een kennismaking met de club. Naast een rondleiding werd een toelichting gegeven op de mogelijke consequenties die een eventuele aanname van het bestemmingsplan voor het voortbestaan van AGOVV zouden hebben.

Op het (concept)bestemmingsplan, dat vanaf maart vorig jaar ter inzage lag, werden twintig zienswijzen ingeleverd, waaronder één zienswijze die door 157 mensen was ondertekend. De zienswijzen waren voor de gemeente reden tot het instellen van aanvullend onderzoek met betrekking tot de veldbehoefte van AGOVV en de natuurwaarden. De uitkomst van dit onderzoek en alle overige acties hebben bijgedragen aan verandering van inzicht bij de gemeente Apeldoorn. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het raadsbesluit van 6 april om het parkeerprobleem Apeldoorn-West niet langer te zoeken op sportpark Berg en Bos, maar te gaan kijken naar alternatieven.