Politiek

Motie voor afschaffen hondenbelasting

De hondenbelasting is in Nederland al een erg oude belasting. Ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten heeft deze belasting inmiddels afgeschaft. In Apeldoorn wordt deze belasting opgelegd aan inwoners van Apeldoorn en Beekbergen. In 2021 is €781.000 aan hondenbelasting opgehaald.

De belasting is geen doelbelasting, maar vloeit direct in de algemene middelen. Daartegenover staan wel uitgaven aan uitlaatveldjes, prullenbakken en andere voorzieningen. Deze kunnen echter tot de algemene voorzieningen van een gemeente gerekend worden, net als speelveldjes en hardlooproutes.

Landelijk speelt de discussie om deze belasting af te schaffen, naar aanleiding van een burgerinitiatief dat is ondertekend door 60.000 mensen. Minister Ollongren heeft samen met de VNG aangegeven de landelijke afschaffing te willen bezien in een bredere herziening van het lokale belastinggebied.

Max van Oort (VVD), Arjan Groters (Partij voor de Dieren) en Thomas Hendriks (SP) hebben via een motie het initiatief genomen om een discussie over de hondenbelasting te starten en daarmee uiteindelijk de hondenbelasting in Apeldoorn per 2024 af te schaffen. Twee indieners van de motie leggen op deze pagina uit waarom.

Gemeente Apeldoorn – Raadsleden. VAN OORT. Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

“Vanuit de VVD heb ik het initiatief genomen om de hondenbelasting af te schaffen. Vorige week donderdag hebben we een eerste bespreking in de gemeenteraad gehad. De hondenbelasting bestaat al eeuwen en komt uit een tijd dat honden als lastdieren werden gebruikt. Later moest de belasting zwerfhonden, met bijbehorende ziektes, tegengaan. In onze gemeente wordt de hondenbelasting alleen in Apeldoorn, Ugchelen en Beekbergen geheven, in de rest van de gemeente bestaat deze belasting niet.” Dit zegt raadslid Max van Oort.

“Daarnaast zijn honden de enige huisdieren waarvoor er belasting wordt geheven. Een katten- of konijnenbelasting bestaat niet. De huidige gedachte achter de hondenbelasting is dat er uitlaatveldjes en prullenbakken van bekostigd worden, speciaal voor honden. Er zijn echter meer voorzieningen zoals speelveldjes, ruiterpaden en hardlooproutes waarvoor we als gemeente géén aparte belasting heffen.”

Het raadslid gaat verder: “We zijn als VVD altijd voor lage én effectieve belastingen; het afschaffen van deze belasting zal voor minimaal 77 euro per jaar aan lastenverlichting voor hondeneigenaren betekenen. In tijden waarin de koopkracht hard achteruit loopt een belangrijke reden. Hondenbelasting is geen doelbelasting; dit betekent dat een gemeente het opgehaalde geld niet uit hoeft te geven aan een vooraf omschreven doel. Het belastinggeld stroomt de algemene kas van de gemeente in. Het college heeft een brief naar de gemeenteraad gestuurd waaruit blijkt dat minder dan de helft van de hondenbelasting direct te relateren is aan uitgaven voor honden. Dit betekent dat een hondeneigenaar ruim dubbel zoveel betaalt als nodig. Dat wil de VVD zeker niet!”

Van Oort vervolgt: “Een laatste belangrijke reden voor de VVD om te stoppen met de hondenbelasting, is dat honden worden gezien als gewone gezinsleden. Een hond is veel meer dan alleen een hobby. Honden voorkomen eenzaamheid en zorgen voor beweging doordat ze willen spelen en worden uitgelaten.”

In het eerste raadsdebat werd duidelijk dat niet iedereen de afschaffing direct steunt, zegt de VVD’er. “Hier zal ik met de andere indieners van het initiatief – PvdD, SP, WijApeldoorn en FvD – een alternatief voor moeten zoeken. Een alternatief waarin alle goede voorzieningen zoals die er nu voor honden zijn blijven bestaan, maar waarin de hondenbelasting niet langer als melkkoe wordt gebruikt en hopelijk uiteindelijk helemaal wordt afgeschaft.”

Gemeente Apeldoorn – Raadsleden. Hendriks. Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

“In 2018 hadden wij al in ons partijprogramma staan dat we de hondenbelasting af willen schaffen. We vinden het een oneerlijke belasting om verschillende redenen. Het geld gaat naar algemene middelen en wordt niet allemaal gebruikt voor de hondenvelden etc. Er blijven tonnen over die of opgepot worden (onze algemene reserve groeit) of ergens anders aan uitgegeven worden”, aldus Thomas Hendriks, fractievoorzitter van de SP.

“Ook is het niet zo dat elke hond gebruik maakt van de veldjes en sommige mensen ruimen de poep op en anderen weer niet. Daarnaast betalen ook niet alle katteneigenaren het opruimen van de poep van hun kat. Het is logisch dat mensen dit als oneerlijke belasting ervaren. Vanuit onze solidariteitsgedachte is het heffen van een belasting ten koste van een deel van onze inwoners niet te verantwoorden. Wat ons betreft wordt de hondenbelasting dan ook volledig afgeschaft, zoals ook in meerdere Nederlandse gemeenten al het geval is.”

Ook in de Tweede Kamer gaan al langer stemmen op om de hondenbelasting af te schaffen, weet Hendriks. “Een motie hierover heeft het in 2021 nét niet gehaald, maar ook bij het indienen van die motie was de SP een van de initiatiefnemers. De aanleiding van de motie was een burgerinitiatief, dat ondertekend is door ruim 60.000 mensen. Door de indieners van de motie is onder andere ook aangedragen, dat de hondenbelasting geen eerlijke belasting is. Of je deze betaalt is maar net afhankelijk van in welke gemeente je woont.”

“Samen met de VVD en de PvdD, en later zijn daar nog FvD en WijApeldoorn bij gekomen, hebben wij als SP Apeldoorn dan ook een motie ingediend om de heffing van de hondenbelasting af te schaffen. En wij zijn dan ook blij, dat dit door middel van een motie vanuit de genoemde partijen op de agenda van de gemeenteraad is gekomen.”


 

Gemeenteraad stelde veel schriftelijke vragen in 2022

Gemeenteraadsleden kunnen op een aantal manieren het beleid van de gemeente maken, bijsturen of controleren: ze kunnen bijvoorbeeld tekstwijzigingen (amendementen) maken in een besluit dat door het college van burgemeester en wethouders is geschreven. De raad kan ook met een motie een opdracht aan het college geven. In dit overzicht ziet u hoe de raad dit de afgelopen jaren heeft gedaan. In 2022 hebben de raadsleden vooral veel schriftelijke vragen gesteld over allerlei actuele onderwerpen.

 

Wat zijn schriftelijke vragen?

De gemeenteraad heeft een aantal manieren om het beleid van de gemeente te controleren. Eén van die manieren is het stellen van schriftelijke vragen. Alle raadsfracties kunnen het hele jaar door op deze manier vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Vaak gaan de vragen over plannen van de gemeente of actuele zaken die in Apeldoorn spelen. Soms gebeurt het dat er iets in de krant staat en dat een raadsfractie naar aanleiding daarvan het college van burgemeester en wethouders vragen stelt. De gemeenteraadsleden hebben natuurlijk ook veel contacten in de gemeente. Ook het contact met inwoners kan inspiratie voor een schriftelijke vraag opleveren. Het college van burgemeester en wethouders moet schriftelijke vragen van de gemeenteraad binnen vier weken beantwoorden.

Als een raadsfractie een schriftelijke vraag aan het college van burgemeester en wethouders stelt, dan wordt dit bekend gemaakt via het twitteraccount van de gemeenteraad: @raadapeldoorn.

Wist u dat u alle schriftelijke vragen én de antwoorden erop na kunt lezen? Dit kan op www.apeldoorn.nl/gemeenteraad.