Stedendriehoek

42 procent van uitkeringen arbeidsongeschiktheid door psychische klachten

In 2020 werden ruim 4 op de 10 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt op grond van psychische klachten. Daarmee is dit nog steeds de meest voorkomende grond voor uitkeringen voor  arbeidsongeschiktheid. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Eind 2020 werden 816.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt aan ruim 758.000 personen. Het CBS gaat voor de diagnose van arbeidsongeschiktheid uit van 12 hoofdcategorieën. Met 346.000 vielen de meeste uitkeringen binnen diagnoses in de hoofdcategorie psychische stoornissen. Op de tweede plaats staat de hoofdcategorie ziekten van het bot- en spierstelsel (154.000 gevallen) en op de derde plaats komen ziekten van het zenuwstelsel, oog en oor (84.000 gevallen).

Sinds 2011 is er een flinke toename van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen waarvan de medische oorzaak onbekend is. Deze stijging gaat echter samen met een daling in de categorie algemene en endocriene ziekten (ziekten aan het hormoonstelsel), waar aandoeningen kunnen worden ondergebracht die in geen andere categorie vallen. Er is ook een kleine toename in de hoofdcategorie ziekten van het ademhalingsstelsel. Deze stijging komt niet door de gevolgen van long-COVID, omdat deze diagnose pas vanaf 2022 eventueel in de arbeidsongeschiktheidsuitkeringenstatistiek te zien zal zijn.

Vijf meest voorkomende diagnoses bij vrouwen zijn psychische stoornissen
Voor vrouwen zijn de vijf meest voorkomende diagnoses depressieve episodes, zwakzinnigheid, posttraumatische stressstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis en overige psychische stoornissen. Samen maken ze een kwart uit van alle diagnoses van arbeidsongeschikte vrouwen. Alle diagnoses vallen onder de hoofdcategorie psychische stoornissen.

Bij mannen ook ontwikkelingsstoornissen bij vijf meest gestelde diagnoses
Bij mannen overlappen drie van de vijf diagnoses met die van vrouwen; zwakzinnigheid, depressieve episodes, overige psychische stoornissen, schizofrenie en een licht verstandelijke beperking. Van deze vijf valt alleen de laatste niet onder de psychische stoornissen, maar onder de ontwikkelingsstoornissen.

Sinds 2015 worden er meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan vrouwen verstrekt dan aan mannen. Deze toename gaat samen met een grotere arbeidsparticipatie van vrouwen.

Beeld: Hollandse Hoogte