Stedendriehoek

13,6 miljoen kiesgerechtigden bij gemeenteraadsverkiezingen

Woensdag 16 maart houden 333 gemeenten in Nederland een gemeenteraadsverkiezing. Bijna 13,6 miljoen inwoners mogen daarvoor stemmen. Voor ruim 840.000 jongeren is dat de eerste keer. De kiesgerechtigde bevolking is relatief jong in studentensteden, terwijl gemeenten met een groot aandeel oudere kiezers met name te vinden zijn in het noorden, oosten en zuiden van Nederland, meldt het CBS op basis van voorlopige bevolkingscijfers van 1 januari 2022.

Inwoners die op 16 maart 18 jaar of ouder zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben mogen hun stem uitbrengen. Anders dan bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer mogen ook inwoners met de nationaliteit van een land in de Europese Unie stemmen, net als inwoners met een nationaliteit van buiten de Europese Unie die vijf jaar of langer in Nederland wonen. In totaal is 98 procent van de inwoners van gemeenten waar gemeenteraadsverkiezingen zijn kiesgerechtigd.

Relatief veel jonge kiesgerechtigden in studentensteden
Iets meer dan een kwart van de kiesgerechtigden, 26,4 procent, is jonger dan 35 jaar. In de steden, vooral in studentensteden, wonen naar verhouding veel jonge stemmers. In Groningen is 43 procent van de kiesgerechtigden jonger dan 35 jaar, gevolgd door Utrecht (41,3), Wageningen (39,9) en Delft (39,4 procent). Andere gemeenten met een relatief jonge kiesgerechtigde bevolking zijn te vinden in de Bible-belt, zoals Urk (37,8 procent), Renswoude (30,7 procent) en Staphorst (29,8 procent).

Groter aandeel niet-kiesgerechtigde inwoners in en om grote steden
Van de inwoners van gemeenten die een gemeenteraadsverkiezing houden is 2 procent niet kiesgerechtigd. Zij hebben de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie en wonen minder dan 5 jaar in Nederland. In Amstelveen is het aandeel niet-kiesgerechtigden het grootst (10,4 procent) , gevolgd door Wageningen (7,7 procent) en Diemen (7,2 procent). Gemeenten waar vrijwel alle inwoners naar de stembus mogen zijn te vinden in het noorden en oosten van het land.

Bron/Beeld: CBS