Stedendriehoek

Zutphense winkelierskunnen winkeltijden verruimen

ZUTPHEN – Het college gaat de raad voorstellen om de winkeltijdenverordening aan te passen, zodat winkeliers op de zondagen voor Kerstmis en Nieuwjaar de komende maand eerder open mogen. Nu mogen winkels op zondag niet eerder open dan 11.00 uur. Het college stelt voor dat er een ontheffingsmogelijkheid in de verordening komt, zodat de ondernemer flexibel op dit soort situaties kan inspelen.

De eindtijden worden verruimd naar uiterlijk 22.00 uur; dit was 18.00 uur. Dit geeft winkeliers meer vrijheid om hun eigen openingstijden te bepalen. Het is niet de verwachting dat winkels nu massaal hun deuren openen op zondag tot 22.00 uur. Net zo min als dat op andere dagen in de week gebeurt.

Verder heeft het college een beleidsregel vastgesteld voor nachtwinkels. Het was al mogelijk om een nachtwinkel te beginnen in Zutphen. Daar is tot nu toe nog geen gebruik van gemaakt.

Met het vaststellen van de beleidsregel wil het college een eventueel verzoek daartoe in goede banen leiden en duidelijk maken wat de criteria en de regels zijn. Zo moet voorkomen worden dat een eventuele nachtwinkel op een ongewenste plek komt te zitten en voor overlast zorgt.

De nieuwe regels gaan in als de raad hiermee heeft ingestemd.