Zorg

Uitbreiding immunotherapie in wijklocaties voor patiënten Gelre

Sinds mei 2022 kunnen patiënten van Gelre ziekenhuizen met bepaalde typen longkanker hun immunotherapiebehandeling die gestart is in Gelre ziekenhuizen, voortzetten in de wijklocaties van Vérian en Sensire. Sinds vorige maand is dit nu ook mogelijk voor patiënten met bepaalde andere typen kanker die door de internist-oncoloog of hematoloog worden behandeld.

Immunotherapie is een behandeling die erop gericht is het eigen afweersysteem te activeren om kankercellen aan te kunnen vallen. In het multidisciplinaire behandelteam in Gelre wordt telkens besproken welke patiënten hier baat bij kunnen hebben. Zo kan immunotherapie gegeven worden bij uitgezaaide kanker als palliatieve behandeling en als aanvullende behandeling na chemotherapie en bestraling om de kans op genezing te vergroten. Soms wordt immunotherapie ook gegeven met als doel om de tumor te verkleinen, waardoor daarna een operatie wel mogelijk wordt. In dit geval gaat het om de middelen Pembrolizumab, Nivolumab en Atezoluzimab. De behandelend arts bespreekt altijd met de patiënt of en wanneer immunotherapie passend is in het totale behandeltraject.

Kortdurend infuus

De immunotherapiebehandeling bestaat uit een kortdurend infuus dat om de paar weken in het ziekenhuis gegeven wordt gedurende één of twee jaar. De kans op acute bijwerkingen tijdens de toediening is de reden dat patiënten de eerste drie maanden de behandelingen altijd in het ziekenhuis op de dagbehandeling Oncologie krijgen. Na deze drie maanden wordt met een CT-scan gekeken of de immunotherapie zijn werking doet. Is dit het geval, dan krijgt de patiënt vanaf de volgende kuur de immunotherapie op de wijklocatie van Vérian in de regio Apeldoorn of Sensire in de regio Zutphen.

“Wij zijn als gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen van Vérian en Sensire opgeleid door de oncologieverpleegkundigen van Gelre ziekenhuizen om het immunotherapie-infuus toe te dienen. Treden er acute bijwerkingen op, dan weten we precies wat te doen en wanneer we contact moeten opnemen met de behandelend arts of gespecialiseerd oncologieverpleegkundige van Gelre ziekenhuizen”, vertelt Leonie Semmekrot, gespecialiseerd oncologieverpleegkundige van Sensire.

Samen werken aan toekomstbestendige zorg

Sensire, Vérian en Gelre ziekenhuizen willen de komende jaren meer behandelingen naar huis of dichtbij huis in wijklocaties verplaatsen. Zo komen in het ziekenhuis weer dagbehandelingbedden vrij voor andere patiënten. De wijklocaties bieden een huiselijke omgeving, waar patiënten in een vertrouwde en ontspannen sfeer hun behandeling krijgen. Patiënten ervaren dit vaak als prettig en comfortabel, omdat het een persoonlijker en minder confronterende omgeving is dan een ziekenhuis.

Op deze manier geven Sensire, Vérian en Gelre ziekenhuizen samen vorm aan het streven van de overheid naar ‘de Juiste Zorg Op de Juiste Plek’. Het gaat hierbij om middelen die veilig buiten het ziekenhuis toegediend kunnen worden. De bereiding van deze middelen vindt plaats vanuit de ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen en wordt met een geconditioneerd transport naar de wijklocaties gebracht.

Foto:

Een patiënt krijgt een immunotherapie-infuus van een gespecialiseerd oncologieverpleegkundige in de wijklocatie van Vérian. (Foto: Vérian)