Stedendriehoek

Verrijkt vwo op Isendoorn College

WARNSVELD – Vorige week is bekend gemaakt welke scholen officieel het programma versneld en verrijkt vwo mogen gaan aanbieden. Slechts een op de vier middelbare scholen in een provincie mag dit programma vanaf komend schooljaar verzorgen. Het ministerie van OC&W heeft de aanvraag van het Isendoorn College, Lage Weide 1 te Warnsveld, eind januari gehonoreerd.

 

“Dit betekent dat vanaf het schooljaar 2016-2017 leerlingen op het Isendoorn officieel een verrijkt vwo kunnen doorlopen. De beleidsregel heeft als doel meer maatwerk te kunnen bieden aan talentvolle leerlingen en de kwaliteit van het vwo-onderwijs aan deze leerlingen te vergroten”, aldus Nienke Berenbroek. Een verrijkt vwo kenmerkt zich door extra programmaonderdelen die worden aangeboden naast het reguliere curriculum. Het Isendoorn heeft al een aantal jaren ervaring met plusprogramma’s. Vanaf de brugklas staat naast het voorgeschreven curriculum per vak het verder ontdekken van interesses en talenten van leerlingen centraal. Leerlingen volgen zogenoemde talentlessen, die later omgezet worden in de keuzes voor profielen met bijzondere examenvakken. Daarnaast biedt het Isendoorn leerlingen onder de naam Expens en Step Outside de gelegenheid om een persoonlijk verrijkingsprogramma te volgen; denk aan masterclasses, vakken op de universiteit, stages etc. Hiermee volgt iedere leerling op het Isendoorn nu al een verrijkte opleiding. Het Isendoorn staat bekend om het aanbod van een interessant buitenschoolsprogramma op elk niveau. “De ervaring met ons plusprogramma heeft bijgedragen aan een goed doortimmerde aanvraag. We zijn dan ook blij hiervoor erkenning te krijgen in de vorm van het door het ministerie honoreren van onze aanvraag”, vertelt rector Lutteke.

Dankzij de officiële toekenning van verrijkt vwo ontstaat vanaf 2016/2017 de ruimte om voor de vwo-leerlingen een stap verder te gaan. Leerlingen krijgen ruimere gelegenheid om zelf keuzes te maken en daarmee een invulling te geven aan een deel van het onderwijsprogramma. Dit ondernemend leren biedt het Isendoorn de gelegenheid de vwo-leerlingen nog beter voor te bereiden op het wetenschappelijk onderwijs.

Op het Isendoorn wordt er nu verder gewerkt aan de concrete invulling van het verrijkt vwo.