Stedendriehoek

Primeur grote sportontmoeting

ZUTPHEN – Voor Zutphense verenigingen, schoolbesturen en alle organisaties die zich bezig houden met sport, is woensdag 8 maart de eerste Zutphense Sportontmoeting bij Het Plein, Henri Dunantweg 1. De ontmoeting begint om 17.00 uur.

De sport in Zutphen is volop in beweging. Zutphen heeft haar eigen agenda ‘Sport en Bewegen’. Er zijn buurtsportcoaches actief op de velden, pleinen en scholen in Zutphen. Via de website www.zutphenactief.nl staat sport en bewegen in de etalage. Veel inwoners zijn bezig met sport, bewegen en een actieve levensstijl.
Na het welkomstwoord door sportwethouder Coby Pennings volgt een activerende kennismaking door Rens van Kleij, kwartiermaker buurtsportcoaches. Vervolgens komt Olympisch schaatskampioen Stefan Groothuis (zie foto) vertellen over de betekenis van sport en bewegen en hoe mensen in beweging te krijgen. Na de introductie van de buurtsportcoaches beginnen vanaf 18.30 uur de zes workshops.
De eerste is ‘Sportroefel en evenementen’. Zutphen Actief houdt dit jaar de Sportroefeldag om kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten in Zutphen. Ook worden evenementen georganiseerd in verschillende wijken en buurten van Zutphen. Dan is er ook ‘Participatie & arbeid’. Met bewegen, een actieve levensstijl en soms ook sport kunnen mensen die minder actief deelnemen aan de Zutphense samenleving, meer betrokken worden. Boeiend is tevens de workshop ‘Verleiden tot bewegen’. Bewegen, een actieve levensstijl of sport is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Integendeel. Hoe kunnen minder gemotiveerde inwoners van Zutphen worden verleid om te genieten van de voordelen van een actieve levensstijl? Professionals komen met inspirerende voorbeelden en gaan graag met deelnemers hierover in gesprek.
‘Meer dan sport alleen’ staat als workshop eveneens prominent op de rol. Sportverenigingen brengen veel mensen op de been om (wekelijks) te sporten. Steeds meer sportverenigingen organiseren ook activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen of scholieren. Vaak gebeurt dit in samenwerking met verschillende (niet sport)organisaties. Enkele Zutphense sportverenigingen vertellen tijdens de ontmoeting over hun ervaringen. Belangstellenden kunnen zich ook aanmelden voor ‘Dans & cultuur’. Cultuur kan op een leuke en vaak verrassende manier bijdragen aan een actieve levensstijl en plezier met onder andere dans, acrobatiek, circus en breakdance. Zutphense dansprofessionals informeren bezoekers op ludieke wijze over deze Cultuurbonus’.
Belangrijk thema is tenslotte ‘Onderwijs’. Sport bewegen en een actieve levensstijl is goed voor de (cognitieve) ontwikkeling van schoolgaande jeugd. Maar hoe organiseer je dit? Sportprofessionals en Zutphense collega’s uit het primair en voortgezet onderwijs vertellen over hun ervaringen. Zij komen met inspirerende en vaak ook eenvoudige voorbeelden.
Aanmelden voor de Zutphense Sportontmoeting kan via e-mail info@zutphenactief.nl . De aanmelding gaat op volgorde van binnenkomst. Inschrijven voor de workshops kan men bij binnenkomst op woensdag 8 maart.