Stedendriehoek

Oude urnen onder Zutphense binnenstad

ZUTPHEN – Bij archeologisch onderzoek in de Zutphense binnenstad (Halvemaanstraat) zijn bijzondere vondsten uit de prehistorie aan het licht gekomen. Het is voor het eerst dat er zulke duidelijke sporen en resten van urnen (crematiegraven) uit circa 1200 voor Christus en resten van een nederzetting uit circa 500 voor Christus in de binnenstad van Zutphen zijn gevonden.

 

De stad behoort tot de oudste en best bewaarde steden van ons land, maar blijkt ook nog een prehistorische voorgeschiedenis te hebben. En dat op een plaats waar archeologen dit niet hadden verwacht. Wethouder René Sueters spreekt van een mooie aanwinst voor het beleidsspeerpunt Cultuur en Erfgoed waar de gemeente met haar rijke verleden hoog op inzet.

De 3200 jaar oude urnen waren een verrassing. Met een urn wordt een handgevormde pot bedoeld die gebruikt werd om de gecremeerde resten van een overledene in te begraven. Dit kleine begraafplaatsje dateert uit de overgang van midden- naar late bronstijd (circa 1200-1100 voor Christus). Dat is zeer oud voor urnbegravingen. Toen het urnenveldje honderden jaren later niet meer als zodanig herkenbaar was, werd het terrein in gebruik genomen als nederzetting: een boerenerf. De bewoners lieten afval achter, zoals vele scherven van aardewerken potten. Deze bewoning vond plaats in het begin van de midden-ijzertijd (circa 500-400 voor Christus). Deze bewoningsfase duurde echter maar kort. Ook is het terrein regelmatig als akker in gebruik geweest, met als gevolg dat de oude urnen en andere crematiegraven soms flink beschadigd of geheel verploegd zijn geraakt.

 

Ook speelgoed uit de jaren zestig
Uit jongere perioden zijn eveneens veel vondsten gedaan: middeleeuwse bewoning, gebruiksvoorwerpen en munten, een stuk vestinggracht en de kelders van veel kleine huisjes uit de 19e eeuw. Die huisjes werden in 1967 gesloopt en tussen het puin vonden archeologen speelgoed van de kinderen die daar woonden, die nu rond de 60 jaar oud zijn.

Vanaf 5 september zijn de urnen elke maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 16.00 uur te bewonderen in de mini-expositie ‘Panorama van de Stad’ van Henk Bouwman. De expositie staat in de ‘witte vleugel’ van het oude stadhuis, Kerkhof 1a te Zutphen. Vrije inloop.