Stedendriehoek

Onderhandelingsakkoord over uittreding

ZUTPHEN / BRUMMEN – De bestuurders van de vijf gemeenten die samen het Algemeen Bestuur van Delta vormen hebben overeenstemming bereikt over de financiële en organisatorische gevolgen van het uittreden van de gemeenten Zutphen en Brummen. Delta is de gemeenschappelijke regeling van Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen en behartigt op dit moment de belangen van bijna 900 Wsw (Wet sociale werkvoorziening)-medewerkers. Wanneer in maart de betrokken gemeentebesturen akkoord gaan met het voorstel voor de uittreding van Zutphen en Brummen, is deze stap met ingang van 1 januari 2019 een feit.

Namens het Algemeen Bestuur van Delta laat voorzitter Paul Seesing weten dat het onderhandelingsresultaat zorgvuldig tot stand is gekomen. “We vinden het allemaal erg belangrijk om dit met elkaar goed te regelen. Daarom hebben we ook een onafhankelijk adviesbureau in de hand genomen, die de gevolgen van de voorgenomen uittreding van Zutphen en Brummen heeft onderzocht en ook de onderhandeling over een verantwoorde uittreding van beide gemeenten heeft begeleid.” Seesing benadrukt dat er sprake is van een tussenstap, een akkoord over de uittredingsvoorwaarden, waarover de gemeenten zich nog formeel moeten uitspreken. “Delta heeft al haar medewerkers met een brief geïnformeerd over deze actuele ontwikkeling. In die brief staat ook dat het onderhandelingsakkoord waarschijnlijk eind maart definitief is.” Seesing benadrukt daarbij dat er dit jaar nog geen veranderingen gaan plaatsvinden voor de Wsw-medewerkers.

Uitvoering Participatiewet
Mede vanwege veranderende wetgeving (denk hierbij aan de komst van de Participatiewet) is de sociale werkvoorziening een aflopende regeling. De Wsw-medewerkers die voor 1 januari 2015 een dienstverband hadden, blijven dit houden tot aan hun pensionering. Gemeenten staan voor de uitdaging om uitvoering te geven aan de bredere verantwoordelijkheid van de Participatiewet. Zowel Zutphen als Brummen willen met ingang van 2019 de Wsw zelf gaan uitvoeren. Zutphen richt hiervoor een eigen werkbedrijf op, Brummen een leerwerkcentrum. De gemeenten Lochem, Bronckhorst en Voorst kiezen ervoor om de samenwerking binnen het samenwerkingsverband Delta voort te zetten. Zij gaan onderzoeken hoe de huidige gemeenschappelijke regeling binnen twee jaar doorontwikkeld kan worden naar een nieuw samenwerkingsverband. Het is de bedoeling dat binnen dit verband ook andere taken die voortvloeien uit de Participatiewet kunnen worden ondergebracht.

Als voorzitter van Delta constateert Paul Seesing dat alle gemeenten groot belang hechten  aan een goede begeleiding van de kwetsbare groep Wsw-medewerkers. “De gemeenten hebben allemaal een visie op hoe zij hun verantwoordelijkheid richting deze inwoners in de komende jaren gaan vormgeven. Dit heeft vanaf volgend jaar gevolgen voor de organisatie Delta zoals we die nu nog kennen. Het is belangrijk dat we hierin goed samen blijven werken om de overgang voor de Wsw-medewerkers soepel te laten verlopen.”