Stedendriehoek

Nieuwe afspraken rond participatie

ZUTPHEN – De Gemeente Zutphen en het PlatformSociaalDomein Zutphen hebben hun afspraken over advisering binnen het sociaal domein vernieuwd. In ’t Nut te Warnsveld werd de intentieverklaring namens de gemeente ondertekend door wethouder Patricia Withagen en door Liesbeth van Burken als lid van het platform.

Het bestuur van de Stichting Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken (SPGCZ) heeft in oktober 2017 het Platform Maatschappelijke Ondersteuning (PMO), dat in 2012 is opgericht, opgeheven. Het PMO was een samenwerkingsverband tussen gemeente en (belangen)organisaties voor gevraagde en ongevraagde adviezen op het gebied van beleid en uitvoering binnen het sociaal domein.

De organisatorische taken vielen onder het bestuur van  SPGCZ.  De overige leden van het platform hebben besloten een doorstart te maken onder de naam PlatformSociaalDomein Zutphen. De samenwerking, advisering vanuit het cliëntenperspectief, is in de afgelopen jaren zowel door de leden van het platform als door de gemeente als zeer waardevol ervaren. Beide hebben het belangrijk gevonden om de continuïteit hierin vast te houden. Deze wens is vastgelegd in een nieuwe intentieverklaring. Hierin staat onder andere dat de gemeente en platform in 2018 samen de doorontwikkeling van burgerparticipatie, cliëntparticipatie en cliëntvertegenwoordiging binnen het sociaal domein vorm gaan geven en te willen komen tot een brede adviesraad sociaal domein. De intentieverklaring duurt in principe tot 1 januari 2019.

De vergaderingen van het platform vinden zes keer per jaar plaats op vrijdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur in ’t Nut, Breegraven 1 in Warnsveld. De bewoners van Zutphen en Warnsveld  zijn welkom tijdens het openbare gedeelte. De volgende bijeenkomst is op vrijdag 23 maart. Bewoners kunnen zich aanmelden via e-mail psdzutphen@gmail.com