Stedendriehoek

Manda Oplaat vertrekt als bestuurder van Sutfene per februari 2017

Manda Oplaat, bestuurder van Sutfene, heeft kenbaar gemaakt dat zij haar functie als bestuurder van zorgorganisatie Sutfene in Zutphen, per februari 2017 gaat overdragen.

Manda Oplaat: ‘Wij hebben met elkaar een bewogen periode achter de rug. Helaas was een reorganisatie noodzakelijk om de personele kosten te reduceren en aan te laten sluiten bij het ontvangen overheidsbudget. Door de toenemende vraag naar complexe zorg was het nodig om het deskundigheidsniveau van onze medewerkers te verhogen. Om dit te bereiken, hebben wij een strategie en zorgconcept ontwikkeld, gebaseerd op ‘Onze kijk op zorg en welbevinden’. Daarnaast is een ambitieus scholingsplan gerealiseerd. Een gezonde basis is gelegd om kwalitatief goede zorg aan onze cliënten in de regio Zutphen te blijven leveren. Met de afronding van deze boeiende doch intensieve jaren is voor mij het moment gekomen om deze bestuurdersrol over te dragen. Nu is de tijd gekomen om nieuwe persoonlijke ambities in mijn loopbaan mogelijk te maken. Bij de nieuwe bestuurder ligt een belangrijk accent op de borging van de ingezette koers’.

De raad van toezicht, het managementteam alsmede de medezeggenschapsorganen van Sutfene betreuren het besluit van bestuurder Manda Oplaat, maar respecteren haar keuze. Voorzitter raad van toezicht Bernard Arnold: ‘Onder leiding van Manda Oplaat heeft Sutfene een grote verbeterslag gerealiseerd. Wij zijn haar daar veel dank voor verschuldigd. Er is heel veel bereikt de afgelopen jaren. We zijn er ons ook van bewust dat het voor haar persoonlijk zeer intensieve jaren zijn geweest, en ook veel van haar heeft gevraagd. Hoewel wij graag met Manda hadden willen doorgaan, begrijpen we de overwegingen van haar besluit. Wij starten in nauw overleg met de interne stakeholders, zo spoedig mogelijk het proces van opvolging’.