Stedendriehoek

Gemeente wil nieuw volwaardig loket in Eerbeek

BRUMMEN/EERBEEK – Het college heeft de intentie uitgesproken om over te gaan tot aankoop van het voormalig Rabobankkantoor aan de Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek. Doel is om op die locatie een volwaardig gemeentelijk loket te vestigen onder het motto: dichtbij de inwoners, zo integraal mogelijk en veilig. Ook ontstaat de mogelijkheid om in dit pand de spreekuren van het Team voor Elkaar te houden en is er ruimte voor het projectbureau ‘Ruimte voor Eerbeek’.

Sinds januari 2015 is er een sobere variant van het gemeenteloket gevestigd in het Tjark Riks-gebouw in Eerbeek. Op deze locatie kunnen inwoners wel waardedocumenten (rijbewijs, paspoort etc.) aanvragen, maar voor het ophalen moeten Eerbekenaren alsnog naar het gemeentehuis in Brummen. Eén van de bestuurlijke speerpunten is het optimaliseren van de gemeentelijke dienstverlening. Het ontwikkelen van het loket Eerbeek naar een volwaardige voorziening is daarbij expliciet genoemd. Het pand Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek biedt de mogelijkheid om dat uit te voeren en het pand voldoet aan de daaraan te stellen veiligheidseisen.
Medegebruik
Naast het huisvesten van een volwaardig loket Burgerzaken biedt dit pand de mogelijkheid om daar de spreekuren van Team voor Elkaar te houden en er is plek voor het Omgevingsloket en het projectbureau ‘Ruimte voor Eerbeek’. Naast deze ‘loket-/spreekuurfuncties’ kunnen er enkele reguliere werk- en overlegplekken komen, aanvullend op de werkplekken in het gemeentehuis. Ook biedt het pand de mogelijkheid tot een (beperkt) medegebruik door andere publieke instanties (circa 4 tot 6 werkplekken), maar daar zijn nog geen concrete afspraken over gemaakt.
Stimulans ‘Ruimte voor Eerbeek’
De aankoop van het pand is ook een stimulans voor het programma ‘Ruimte voor Eerbeek’. Dat richt zich op de ontwikkeling van de kern Eerbeek tot een economisch gezond en vitaal dorp waar het prettig wonen en leven is. Het bundelen van voorzieningen in het kernwinkelgebied is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het realiseren van een volwaardig gemeentelijk loket middenin het centrum ondersteunt die visie. En met deze voorziening is de gemeente prominent aanwezig in haar grootste kern.
Openingstijden gemeenteloket
Het openen van een volwaardig loket in Eerbeek maakt het mogelijk de openingstijden van het gemeentehuis in Brummen daarop aan te passen. Uitgangspunt is dat het totale aantal openingsuren in principe gelijk blijft, alleen nu evenrediger te verdelen over Brummen en Eerbeek. De uitkomsten van het laatste inwonerspanel over dienstverlening en openingsuren worden daar nadrukkelijk bij betrokken. Met de Rabobank is wel overeengekomen dat de geldautomaat aanwezig blijft in dit pand. De voorbereiding van de (bouwtechnische) realisatie is inmiddels opgepakt, zonder verplichtingen aan te gaan. Het streven is er op gericht het loket te kunnen openen vóór de zomervakantie 2017. De gemeenteraad beslist naar verwachting in maart over het voorstel.