Stedendriehoek

Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen voor kinderen

STEDENDRIEHOEK – Veel mensen maken alweer plannen voor de zomervakantie van 2016, maar voor veel kinderen zit dat er niet in. De stichting Europa Kinderhulp maakt voor deze kinderen, die het hard nodig hebben, wel plannen. “Als je ziet en weet onder welke omstandigheden sommige kinderen moeten opgroeien, dan kun je niet anders dan samen de schouders eronder zetten en voor deze kinderen een lichtpuntje proberen te zijn”, aldus Jan Alberts namens de stichting.

 

Het gaat om kansarme kinderen tussen 6 en 12 jaar uit Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Oekraïne. Alberts: “Maar er zijn ook kinderen uit Nederland voor wie we een vakantie trachten te regelen. Kinderen die kansarm genoemd worden door hun ervaring. Kinderen uit kindertehuizen of uit grote gezinnen of met krappe behuizing en voedselbanken. Kinderen van wie de ouders er onderdoor dreigen te gaan door ziekte, psychische problemen of drank/drugs.”

Even kansarm zijn kinderen die het materieel niet zo slecht hebben, maar die door verschillende oorzaken niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben. “Om deze kinderen een lichtpuntje te bieden, zoeken we gastgezinnen. Huiselijke gezelligheid, geborgenheid, een andere omgeving, een beetje aandacht, geduld en vooral liefde, dat alles kan zoveel voor hen betekenen.” Wie ook een plekje overheeft om een kind liefdevol op te vangen gedurende drie weken in de zomervakantie, kan vrijblijvend contact opnemen met de stichting.

De kinderen komen in verschillende periodes: Oekraïne 2-23 juli, Oostenrijk 11-29 juli, Berlijn 25 juli-11 augustus, Hannover 11-29 juli, Nederland 25 juli-12 augustus, heel Frankrijk (Secour Populair) 23 juli-11 augustus, Frankrijk (Croix Rouge Parijs) 9 juli-23 juli. Voor informatie kan men contact opnemen met Johan IJsendorn via telefoon 0570-650234 of e-mail info@europakinderhulp.nl. Website: www.europakinderhulp.nl