Stedendriehoek

Coalitie rond in Brummen

BRUMMEN – “Sociaal, duurzaam en toekomstbestendig”, prijkt er op de cover van het coalitieakkoord voor de gemeente Brummen waarover PvdA, CDA, GroenLinks en D66 overeenstemming hebben bereikt. Vorige week donderdag werd dit akkoord tijdens een bijeenkomst aan de overige fracties en andere belangstellenden gepresenteerd. Namens de vier partijen ondertekenden Berend Klok (PvdA), Erwin te Bokkel (CDA), Hennie Beelen (GroenLinks) en Rolf Schinkel (D66) het akkoord. Ook presenteerden zij de vier kandidaat-wethouders, die donderdagavond 21 november worden benoemd.

In goede harmonie uitdagingen oppakken
Na het vertrek van wethouder Margriet Wartena (Lokaal Belang) in juni van dit jaar zijn er gesprekken gevoerd om te komen tot een nieuw college, dat kan rekenen op een breed draagvlak in de gemeenteraad. Een college dat in goede harmonie de uitdagingen oppakt waarvoor de gemeente in de komende jaren staat. PvdA, CDA, GroenLinks en D66 vonden elkaar in hun visie als het gaat om een duurzame samenleving en een financieel gezonde gemeente. Dat is ook de rode draad die loopt door het afgesloten coalitieakkoord van deze vier partijen voor de resterende bestuursperiode 2019-2022.

Het akkoord bouwt voort op het akkoord dat in 2018 is vastgesteld. Het goede daarvan blijft behouden en nieuwe inzichten zijn toegevoegd. Ook zijn extra accenten aangebracht, zodat het akkoord een zo breed mogelijk draagvlak heeft. In de inleiding van het akkoord formuleren de coalitiepartners het als: “We werken voor Brummen met duurzaamheid als grondhouding.” Daarbij gaan ze uit van vijf speerpunten. In willekeurige volgorde zijn dat duurzaamheid, Ruimte voor Eerbeek (Eerbeek Loenen 2030), Centrumplan Brummen, Sociaal Domein en het zijn van een financieel gezonde gemeente.

Om de ambities de komende jaren waar te maken, dragen de vier partijen vier wethouders-kandidaten voor. Voor het CDA is dat Ine van Burgsteden, woonachtig in Arnhem. De PvdA draagt de in Oeken woonachtige Eef van Ooijen voor en GroenLinks op haar beurt Pouwel Inberg uit Brummen. De voordracht van D66 is de in Zutphen woonachtige Ingrid Timmer. Dit betekent dat zowel voor Van Burgsteden als Timmer na benoeming ook een ontheffing voor het woonplaatsvereiste wordt gevraagd. De gemeenteraad wordt voorgesteld de formatieomvang van de wethoudersposten vast te stellen op 0,75 formatieplaats per wethouder.

De onderlinge taakverdeling wordt normaliter in de eerste collegevergadering vastgesteld. De benoeming van de wethouders is als agendapunt toegevoegd aan de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 21 november.