Stedendriehoek

Beweging van onderop naar werk

De mensen achter de Sociale Coorperatie Zutphen. Foto: Patrick van Gemert/Zutphens persbureau

ZUTPHEN – Zes Zutphenaren met een bijstandsuitkering hebben deze week de Sociale Coöperatie De Vrije Stroom Zutphen U.A. opgericht. Onder de paraplu van deze Sociale Coöperatie gaan ze, net als bij twintig andere sociale coöperaties in het land gebeurt, hun vak of bedrijf weer uitoefenen. Van het geld dat ze daarmee verdienen worden de eigen onkosten en die van de coöperatie betaald, mogen de leden een klein deel zelf houden en vloeit de rest terug naar de gemeente.

 

De gemeente, met name in de persoon van wethouder Annelies de Lange, was al langer enthousiast, en afgelopen week kwam ook de toestemming van uitkeringsinstantie Het Plein binnen. Koffie met gebak bij de zes oprichters Juul van Aken, Brenda Koekkoek, Susanna Redeker, Bernadet Schutten, Josée Kempe en Jan Roelofs. De zes, die ook gezamenlijk het eerste bestuur van de coöperatie vormen, zien veel in de ‘beweging van onderop’ waar De Vrije Stroom voor staat. Juul: “Dit is de manier om de flexibiliteit en creativiteit de ruimte te geven die we in deze tijden van verandering zo keihard nodig hebben.”

Bijzonder is de positieve manier waarop het Plein het initiatief verwelkomt. Niet alleen worden coöperatieleden vrijgesteld van verplichtingen zoals het moeten solliciteren, ook mogen ze een deel van hun inkomsten zelf houden. In een brief aan de coöperatieleden schrijft de directeur van Het Plein dat hij hoopt op een ‘intensieve en goede samenwerking waarbij innovatie en persoon- en mensgerichtheid sleutelwoorden zijn’. Voor de coöperatieleden is dit een doorbraak en een teken dat er werkelijk een nieuwe wind begint te waaien op het complexe en van een overdaad aan regels voorziene veld van de arbeidsparticipatie.

Bernadet: “De realiteit is dat de economie en dus ook de arbeidsmarkt ingrijpend aan het veranderen zijn. Nieuwe vormen, ongewone initiatieven en de bereidheid je nek uit te steken zijn meer dan ooit nodig. De Sociale Coöperatie is zo’n nieuwe vorm.”

 

De Sociale Coöperatie is een manier om de beweging van onderop vorm te geven. Het Sociale Coöperatiemodel wordt ondersteund en gestimuleerd door Cordaid, wereldwijd actief in de armoedebestrijding. Het wordt inmiddels op zo’n twintig plaatsen in Nederland in praktijk gebracht. En nu dus ook in Zutphen. Onder de paraplu van de Sociale Coöperatie krijgen mensen in de bijstand de ruimte en de tijd om hun eigen bedrijf op te bouwen en uiteindelijk de uitkering achter zich te kunnen laten. Ondernemen is natuurlijk niet voor iedereen geschikt, en daarom hanteert Sociale Coöperatie De Vrije Stroom Zutphen U.A. criteria voor toelating als lid. Voor toetreding als lid is daarnaast ook toestemming van Het Plein nodig. Uitkeringsgerechtigden met een bijstandsuitkering kunnen dit dus aankaarten bij hun Pleincoach. Maar je kunt je ook direct richten tot de Sociale Coöperatie. Meer informatie en aanmelding als belangstellende: b.schutten58@kpnmail.nl. Zie ook de website www.facebook.com/SocialeCooperatieDeVrijeStroomZutphen