Stedendriehoek

Autisme en passend onderwijs

ZUTPHEN – Het rapport ‘Passend onderwijs vanuit autisme bekeken’ is verschenen. Dit rapport is gemaakt in opdracht van de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kinderen, ouders, mensen uit het onderwijs en de zorg gingen met elkaar in gesprek en gaven elkaar advies. De gemeente Zutphen was hier samen met het samenwerkingsverband PO IJssel-Berkel en het Autisme Café bij aanwezig.

 

Het Onderwijszorgcentrum, het team leerplicht en de jeugdarts van de GGD sloegen in Zutphen de handen ineen in het project Verzuimbegeleiding. Er was de laatste tijd sprake van veel schoolverzuim. De leerplichtambtenaar en de jeugdarts gaan nu samen in gesprek met de jongeren en de ouders om te kijken wat nodig is om weer naar school te gaan. Regelmatig is in deze situaties sprake van autisme. Door op tijd in gesprek te gaan, kunnen kleine aanpassingen zorgen dat de school weer een veilige plek wordt voor de leerling. Zo worden grotere problemen en thuiszitten voorkomen. De jeugdarts van de GGD in Zutphen heeft dit jaar al 200 jongeren begeleid.

Van basisschool naar voortgezet onderwijs
Een ander project dat in Zutphen draait, is het begeleiden van een goede overgang voor leerlingen van het basisonderwijs naar de middelbare school. De samenwerkingsverbanden PO en VO hebben afspraken gemaakt om kinderen beter te ondersteunen bij deze grote stap.

Het aanpassen van het onderwijs is niet altijd eenvoudig, doordat te veel in vaste structuren wordt gedacht. Er moeten meer creatieve oplossingen komen om ervoor te zorgen dat het onderwijs een plek blijft voor iedereen. De gemeente Zutphen wil ervoor zorgen dat er één pot geld komt vanuit de gemeente en passend onderwijs van waaruit de oplossingen sneller betaald kunnen worden.

Gelijkwaardig maar niet hetzelfde
Het samenwerkingsverband PO IJssel-Berkel, het Autisme Café Zutphen-Warnsveld en de gemeente Zutphen gingen samen in gesprek om handige en creatieve oplossingen te bedenken. Kinderen met autisme uit de regio vertelden over hun ervaringen in het onderwijs tijdens het evenement: ‘Passend onderwijs vanuit autisme bekeken’ op 22 juni. Zij vatten hun adviezen kort en krachtig samen: luister echt naar de leerlingen; praat niet op een toon alsof we kleuters zijn; iedereen is verschillend, dus behandel iedereen juist niet hetzelfde; en vergeet niet: autisme heeft ook veel voordelen!

Na de zomervakantie bieden ouders en kinderen die te maken hebben met autisme, het rapport ‘Passend onderwijs vanuit autisme bekeken’ aan op Zutphense scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.