Stedendriehoek

Afvalinzameling zorgt voor gemak en werkgelegenheid

ZUTPHEN – Vanaf 22 februari zamelt Circulus-Berkel in opdracht van onder andere gemeente Zutphen apart boeken, elektronische apparaten, speelgoed en textiel in. Deze aparte inzameling met de zogenaamde BEST-tas zorgt voor een stuk gemak voor inwoners, meer hergebruik van spullen en extra werkgelegenheid. De komende weken informeert Circulus-Berkel inwoners over de nieuwe manier van afvalinzameling met de BEST-tas.

 

Zutphense inwoners kunnen vanaf 22 februari elke twee weken boeken, elektronica, kleding en speelgoed in de BEST-tas aan de weg zetten. De tas gaat vervolgens naar kringloopbedrijf 2Switch. Het bedrijf haalt de spullen er uit die zij kunnen hergebruiken. Spullen die niet bruikbaar zijn, gaan terug naar Circulus-Berkel. Inwoners ontvangen de tas van Circulus-Berkel. Het zwarte kratje blijft bestaan, maar kan alleen nog voor glas worden gebruikt.

Afstand tot arbeidsmarkt
De inzameling levert een grote hoeveelheid textiel op in de regio. Dit biedt kansen en daarom is het de bedoeling een sorteercentrum binnen de regio op te richten waar textiel uit de BEST-tassen wordt gesorteerd. Een goede sortering van textiel leidt tot een forse waardevermeerdering. Dit kan de kosten van het sorteercentrum dekken. De realisering van een regionaal sorteercentrum wordt in 2016 voorbereid. In het centrum zullen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet.

Minder restafval
De BEST-tas is een van de maatregelen uit het Grondstoffenplan 2016-2020. De maatregel draagt bij aan de doelstelling om het restafval terug te brengen van 155 naar 105 kilo. Gemeenten in de regio van Heerlen werken al jaren op deze manier. De maatregel heeft vooralsnog geen invloed op de afvalstoffenheffing.