Zorg

‘Ondanks alle signalen wachten mensen met dementie nog langer op hulp’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde vorige week regiorapportages met daarin onder meer het regionale zorggebruik afgezet tegen het landelijke beeld. Hierin is te zien dat de gemiddelde wachttijd voor een casemanager dementie in 2022 is gestegen naar 4,4 weken. Mensen met dementie en mantelzorgers wachten daarmee veel te lang op de hulp en ondersteuning van een vaste begeleider, aldus Alzheimer Nederland. “Dat is schandalig, zorgverzekeraars laten mensen die de wanhoop nabij zijn hiermee echt in de kou staan.”

Mensen moeten zelfs langer wachten op een casemanager dan in 2021, toen was de gemiddelde wachttijd nog 3,1 weken. 40 procent van de personen met dementie en hun naasten wacht zelfs langer dan zes weken op de gespecialiseerde hulpverlener. “Mensen met dementie en mantelzorgers geven al jaren aan dat de casemanager de belangrijkste ondersteuning biedt om het thuis langer vol te houden. Als we met elkaar willen dat iedereen zo lang mogelijk thuis blijft wonen, zijn de zorgverzekeraars echt aan zet om deze wachtlijsten zo snel mogelijk weg te werken”, zegt Julie Meerveld van Alzheimer Nederland.

Zorgverzekeraar aan zet
Casemanagement dementie valt onder de Treeknorm Verpleging van zes weken (80 procent binnen vier weken). Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar deze tijdigheidsnorm te borgen voor zijn verzekerden. De zorgverzekeraar moet deze noodzakelijke zorg dus ruimer inkopen, aldus Meerveld.

Over casemanagement
Casemanagement dementie is een verzekerd recht (basisverzekering). De casemanager dementie is een in dementie gespecialiseerde en opgeleide verpleegkundige of social worker. Alzheimer Nederland pleit ervoor dat mensen direct na de diagnose dementie een casemanager naast zich krijgen en niet pas hiervoor in aanmerking komen als er een crisis is. Deze zorgverlener volgt mensen met dementie en hun naaste op de voet, kijkt met hen vooruit, biedt een luisterend oor, weet de weg in het woud van professionele instellingen en organisaties in de regio, bemiddelt bij het regelen van (vrijwillige) hulp en helpt bij het maken van lastige keuzes.