Zorg

Inloop voor mensen met hersenletsel

TEUGE – Jaarlijks lopen zo’n 140.000 mensen hersenletsel op, door ziektes of ongelukken. Er zijn goede programma’s om mensen met niet-aangeboren hersenletsel te leren omgaan met hun beperkingen, maar die zijn vaak onbekend, ook bij verwijzers.

Om die onbekendheid weg te nemen, verzorgt het Regionaal Expertisecentrum NAH Teuge een inloopochtend op zaterdag 19 maart. De inloopochtend is bedoeld voor iedereen die met de gevolgen van hersenletsel te maken heeft, dus getroffenen, hun netwerk, maar ook zorgprofessionals (verwijzers). Er zal uitleg worden gegeven over het behandelprogramma Hersenz en er kunnen vragen worden gesteld aan behandelaren en een ervaringsdeskundige (voormalig cliënt). De inloopochtend vindt plaats van 10.00 tot 12.30 uur. Om 10.15 uur of 11.15 uur kan men deelnemen aan een presentatie. Aanmelden is niet nodig.

Leren omgaan met veranderingen
Voor mensen die hersenletsel oplopen, verandert het leven definitief. Na de revalidatie komt het moeilijkste: leren omgaan met de veranderingen. Mensen met NAH hebben bijvoorbeeld last van vergeetachtigheid, vermoeidheid, kunnen de weg niet meer vinden, komen moeilijk uit hun woorden, zijn prikkelbaar, hebben concentratieproblemen en/of zijn emotioneel veranderd. Dit kan voor henzelf erg vervelend zijn, maar ook voor hun naasten. Het Hersenz behandelprogramma kan hierbij helpen.

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel, hun naasten en zorgprofessionals, zijn welkom op zaterdag 19 maart aan de Rijksstraatweg 236 in Teuge. Voor vragen kan men contact opnemen met Marleen Koning (e-mail: marleen.koning@siza.nl en telefoon: 06-51138034).