Zorg

Behandeling patiënt in wijk

Patiënt krijgt immunotherapie-infuus van een gespecialiseerd oncologieverpleegkundige in de wijklocatie van Sensire. (Bron: Medische Fotografie, Gelre ziekenhuizen)

APELDOORN/ZUTPHEN – Gelre ziekenhuizen wil samen met thuiszorgorganisaties Vérian en Sensire patiënten meer comfort bieden door behandelingen te verplaatsen naar huis of een locatie in de wijk.

Patiënten hoeven voor behandeling dan niet meer naar het ziekenhuis en daardoor komen tevens dagbehandelingsbedden vrij voor andere patiënten. Sinds kort kunnen patiënten met bepaalde typen longkanker hun immunotherapiebehandeling die gestart is in Gelre ziekenhuizen, voortzetten in de wijklocaties van Vérian en Sensire.

“Immunotherapie is een behandeling die erop gericht is om het eigen afweersysteem beter in staat te stellen om kankercellen te vernietigen. In het multidisciplinaire behandelteam in Gelre kijken we telkens welke patiënten hier baat bij kunnen hebben. Zo kan immunotherapie gegeven worden bij uitgezaaide kanker als palliatieve behandeling, en als aanvullende behandeling na chemotherapie en bestraling om de kans op genezing te vergroten.”

Immunotherapie voortaan in wijklocatie thuiszorg

“Soms wordt immunotherapie ook gegeven met als doel om de tumor te verkleinen, waardoor daarna een operatie wel mogelijk wordt. Het gaat om twee groepen patiënten. Namelijk, patiënten die in behandeling zijn voor uitgezaaide niet-kleincellige longkanker en patiënten met niet-kleincellige, lokaal gevorderde longkanker die niet te opereren zijn, en die na de combinatie van chemotherapie en radiotherapie vervolgens immunotherapie krijgen”, vertelt longarts Niels Pronk.

Deze immunotherapiebehandeling bestaat uit een kortdurend infuus dat om de paar weken in het ziekenhuis gegeven wordt gedurende één of twee jaar. De kans op acute bijwerkingen tijdens de toediening is de reden dat patiënten de eerste drie maanden de behandelingen altijd in het ziekenhuis op de dagbehandeling Oncologie krijgen. Na deze drie maanden wordt met een CT-scan gekeken of de immunotherapie zijn werking doet. Is dit het geval, dan krijgt de patiënt vanaf de volgende kuur de immunotherapie op de wijklocatie van Vérian in de regio Apeldoorn of Sensire in de regio Zutphen. Treden er alsnog acute bijwerkingen op, dan weet de gespecialiseerde oncologieverpleegkundige van de thuiszorg wat te doen en zij kan zo nodig snel contact opnemen met het ziekenhuis.

De gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen van de thuiszorg zijn opgeleid door de oncologieverpleegkundigen van Gelre ziekenhuizen om het immunotherapie-infuus toe te dienen. Gespecialiseerd oncologieverpleegkundige Mariëlle van Dooremolen van Vérian vertelt: “Het geven van immunotherapie via een infuus is voor mij als oncologieverpleegkundige een mooie toevoeging op de andere behandelingen die we al op onze wijklocatie bieden, zoals onderhuidse injecties met chemo- of immunotherapie. Onze wijklocatie biedt een huiselijke omgeving, waar patiënten in een vertrouwde en ontspannen sfeer hun behandeling krijgen. Het is fijn om te merken dat patiënten en hun naasten de zorg op de wijklocatie persoonlijker en minder confronterend vinden en als zeer prettig ervaren.”

Samen werken aan toekomstbestendige zorg
Sensire, Vérian en Gelre ziekenhuizen willen de komende jaren meer behandelingen naar huis of dichtbij huis in wijklocaties verplaatsen. Op deze manier geven Sensire, Vérian en Gelre ziekenhuizen samen vorm aan het streven van de overheid naar ‘de Juiste Zorg Op de Juiste Plek’. Het gaat hierbij om middelen die veilig buiten het ziekenhuis toegediend kunnen worden. De bereiding van deze middelen vindt plaats vanuit de ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen en wordt met een geconditioneerd transport naar de wijklocatie gebracht.