Stedendriehoek

Sneller duidelijkheid overborstkanker in Gelre ziekenhuizen

STEDENDRIEHOEK – Gelre ziekenhuizen heeft de zorg voor patiënten met verdenking op borstkanker verbeterd, zodat deze sneller, patiëntvriendelijker en vaak ook goedkoper is. Patiënten met een voelbare afwijking die door de huisarts worden verwezen en patiënten die via het bevolkingsonderzoek worden verwezen, kunnen nu binnen een dag terecht direct bij de afdeling Radiologie. De mammografie en echografie zijn meestal voldoende om uit te sluiten of er sprake is van borstkanker.

Direct naar radiologie

“Wij geven direct de uitslag”, vertelt Fleur van Raamt, radioloog in Gelre ziekenhuizen. “Bij de meeste patiënten worden geen verdachte afwijkingen gevonden; zij kunnen direct terug naar de huisarts. De zorg voor deze vrouwen is nu goedkoper omdat zij, afhankelijk van het eigen risico, alleen kosten voor het radiologisch onderzoek betalen en niet meer voor een consult bij de chirurg zoals voorheen.”

Hecht behandelteam

“Bij patiënten die wel een (lage of hoge) verdenking op borstkanker hebben, worden in de meeste gevallen meteen aansluitend aan de foto’s biopten genomen. Zij komen na het radiologisch onderzoek dezelfde dag nog bij de chirurg-oncoloog of verpleegkundig specialist mammacare-oncologie voor onderzoek en gesprek”, vult chirurg-oncoloog Jean Klinkenbijl aan. “We bellen de patiënt dan diezelfde middag met de voorlopige uitslag. De dag daarna bespreken we het behandelplan eerst in ons borstkankerbehandelteam en daarna samen met de patiënt op de polikliniek. Zo houden we de periode van onzekerheid zo kort mogelijk.”

 

Hij vervolgt: “Het is mooi dat we binnen Gelre ziekenhuizen een breed palet aan borstkankerzorg kunnen bieden met een multidisciplinair en hecht team van specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Wij werken met bewezen innovatieve technieken. Denk daarbij aan echogeleid opereren, lokalisatie van niet-voelbare tumoren met een jodiumbron en verschillende vormen van (directe) borstreconstructies en oncoplastische chirurgie door chirurg-oncologen in samenwerking met de plastisch chirurgen. Om deze zorg met ons team optimaal te bieden, vinden alle borstkankeroperaties plaats in Gelre Apeldoorn. Alle onderzoeken, poliklinische zorg en nabehandeling bieden we zowel in Gelre Apeldoorn als Gelre Zutphen.”

Roze lintje

Gelre ziekenhuizen is ook trots dat het deze week net als voorgaande jaren het roze lintje voor patiëntgerichte borstkankerzorg van Borstkankervereniging Nederland (BVN) ontving. BVN kent het roze lintje-keurmerk toe aan ziekenhuizen die voldoen aan de strenge criteria van de Borstkankermonitor. Deze betreffen bijvoorbeeld snel terecht kunnen op de mammapoli, onderzoek en uitslag op één dag krijgen, goede begeleiding van een gespecialiseerd verpleegkundige mammacare en mogelijkheid tot een directe borstreconstructie bij de borstkankeroperatie. Daarnaast speelt hoe mensen met borstkanker de borstkankerzorg ervaren en waarderen een belangrijke rol in het toekennen van dit keurmerk aan Gelre ziekenhuizen.

Meer informatie: www.gelreziekenhuizen.nl en www.monitorborstkankerzorg.nl.